Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2652-НС
София, 17 май 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и второто Народно събрание по реда на чл. 253 от ИК

І. Постъпили са заявления от народни представители, обявени с т. 2 от Решение № 2643-НС от 15.05.2013 г. на ЦИК за избрани в два изборни района, както следва:

 1. от Бойко Методиев Борисов, ЕГН ..., с вх. № 1910-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ" в 25. МИР - София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ" в 16. МИР - Пловдив, Атанас Иванов Ташков, ЕГН ...;
 2. от Венцислав Асенов Лаков, ЕГН ..., с вх. № 1891-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" в 06. МИР - Врачански, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 11. МИР - Ловешки, Кирил Красимиров Колев, ЕГН ...;
 3. от Владислав Иванов Горанов, ЕГН ...,  с вх. № 1913-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ" в 24. МИР - София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ" в 26. МИР - Софийски, Ирена Иванова Коцева, ЕГН ...;
 4. от Волен Николов Сидеров, ЕГН ..., с вх. № 1895-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" в 25. МИР - София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 03. МИР - Варненски, Маргарита Николаева Николова, ЕГН ...;
 5. от Делян Александров Добрев, ЕГН ..., с вх. № 1914-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ" в 14. МИР - Пернишки, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ" в 29. МИР - Хасковски, Владимир Вълчев Митрушев, ЕГН ...;
 6. от Делян Славчев Пеевски, ЕГН ..., с вх. № 1901-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи" в 13. МИР - Пазарджишки, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „Движение за права и свободи" в 27. МИР - Старозагорски, Шендоан Ремзи Халит, ЕГН ...;
 7. от Деница Стоилова Гаджева, ЕГН ..., с вх. № 1892-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „АТАКА" в 26. МИР - Софийски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 23. МИР - София, Миглена Дойкова Александрова, ЕГН ...;
 8. от Десислав Славов Чуколов, ЕГН ..., с вх. № 1894-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" в 02. МИР - Бургаски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 27. МИР - Старозагорски, Гален Симеонов Монев, ЕГН .... Допълнително от Гален Симеонов Монев е постъпило заявление с вх. № 1921-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" за 29. МИР - Хасковски, както е обявен с Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на ЦИК, поради което за избран следва да бъде избран следващият от листата на ПП „АТАКА" в 27. МИР - Старозагорски, Ради Николов Стоянов, ЕГН ...;
 9. от Ивайло Ангелов Московски, ЕГН ..., с вх. № 1915-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ" в 23. МИР - София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ" в 15. МИР - Плевенски, Владислав Тошков Николов, ЕГН ...;
 10. от Илиан Сашов Тодоров, ЕГН ..., с вх. № 1890-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" в 10. МИР - Кюстендилски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 01. МИР - Благоевградски, Кристиян Роберт Димитров, ЕГН ..;
 11. от Лиляна Павлова Николова, ЕГН ..., с вх. № 1912-НС от 16.05.2013 г. с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „ГЕРБ" в 03. МИР - Варненски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ" в 27. МИР - Старозагорски, Андон Петров Андонов, ЕГН ...;
 12. от Любомир Владимиров Владимиров, ЕГН ..., с вх. № 1889-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" в 19. МИР - Русенски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 04. МИР - Великотърновски, Иван Тодоров Димитров, ЕГН ...;
 13. от Лютви Ахмед Местан, ЕГН ..., с вх. № 1924-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи" в 09. МИР - Кърджалийски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „Движение за права и свободи" в 29. МИР - Хасковски, Мехмед Юмер Атаман, ЕГН ...;
 14. от Николай Веселинов Александров, ЕГН ..., с вх. № 1888-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" в 03. МИР - Варненски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 08. МИР - Добрички, Калина Петрова Балабанова, ЕГН ...;
 15. от Рамадан Байрам Аталай, ЕГН ..., с вх. № 1896-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи" в 20. МИР - Силистренски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „Движение за права и свободи" в 18. МИР - Разградски, Нигяр Сахлим Джафер, ЕГН ...;
 16. от Сергей Дмитриевич Станишев, ЕГН ..., с вх. № 1918-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на КП „Коалиция за България" в 25. МИР - София, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на КП „Коалиция за България" в 27. МИР - Старозагорски, Атанас Стойнов Пъдев, ЕГН ...;
 17. от Стефан Ламбов Данаилов, ЕГН ..., с вх. № 1903-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на КП „Коалиция за България" в 15. МИР - Плевенски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на КП „Коалиция за България" в 16. МИР - Пловдив, Захари Димитров Георгиев, ЕГН ...;
 18. от Цветан Генчев Цветанов, ЕГН ..., с вх. № 1911-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ГЕРБ" в 01. МИР - Благоевградски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „ГЕРБ" в 04. МИР - Великотърновски, Георги Цветанов Марков, ЕГН ...;
 19. от Явор Божилов Нотев, ЕГН ..., с вх. № 1893-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „АТАКА" в 15. МИР - Плевенски, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на ПП „АТАКА" в 24. МИР - София, Петър Иванов Петров, ЕГН ...;
 20. от Янаки Боянов Стоилов, ЕГН ..., с вх. № 1919-НС от 16.05.2013 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на КП „Коалиция за България" в 06. МИР - Врачански, поради което следва да бъде обявен за избран следващият в листата на КП „Коалиция за България" в 19. МИР - Русенски, Екатерина Василева Заякова, ЕГН ....

ІІ. С оглед на изложеното и на основание чл. 253, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2643-НС от 15 май 2013 г. на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избрани за народни представители в Четиридесет и второ Народно събрание, както следва:

 1. Атанас Иванов Ташков, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 16. МИР - Пловдив;
 2. Кирил Красимиров Колев, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 11 МИР - Ловешки;
 3. Ирена Иванова Коцева, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 26. МИР - Софийски;
 4. Маргарита Николаева Николова, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 03. МИР - Варненски;
 5. Владимир Вълчев Митрушев, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 29. МИР - Хасковски;
 6. Шендоан Ремзи Халит, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права и свободи" в 27. МИР - Старозагорски;
 7. Миглена Дойкова Александрова, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 23. МИР - София;
 8. Ради Николов Стоянов, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 27. МИР - Старозагорски;
 9. Владислав Тошков Николов, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 15. МИР - Плевенски;
 10. Кристиян Роберт Димитров, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 01. МИР - Благоевградски;
 11. Андон Петров Андонов, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 27. МИР - Старозагорски;
 12. Иван Тодоров Димитров, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 04. МИР - Великотърновски;
 13. Мехмед Юмер Атаман, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права и свободи" в 29. МИР - Хасковски;
 14. Калина Петрова Балабанова, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 08. МИР - Добрички;
 15. Нигяр Сахлим Джафер, ЕГН ..., от листата на ПП „Движение за права и свободи" в 18. МИР - Разградски;
 16. Атанас Стойнов Пъдев, ЕГН ..., от листата на КП „Коалиция за България" в 27. МИР - Старозагорски;
 17. Захари Димитров Георгиев, ЕГН ..., от листата на КП „Коалиция за България" в 16. МИР - Пловдив;
 18. Георги Цветанов Марков, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ" в 04. МИР - Великотърновски,;
 19. Петър Иванов Петров, ЕГН ..., от листата на ПП „АТАКА" в 24. МИР - София;
 20. Екатерина Василева Заякова, ЕГН ..., от листата на КП „Коалиция за България" в 19. МИР - Русенски.

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения