Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 265-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Земен, област Перник, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Земен, област Перник, от 12.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-238 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Земен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Земен, област Перник, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Александрова Попова-Стоянова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Васил Борисов Земенски

 

СЕКРЕТАР:

Снежана Здравкова Владимирова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Василева Кирилова

 

 

Йорданка Георгиева Димитрова

 

 

Венетка Георгиева Дойчинова

 

 

Теменужка Крумова Стоичкова

 

 

Девка Давидкова Владимирова

 

 

Никола Стоилов Зарев

 

 

Първолетка Йорданова Райчева

 

 

Ели Георгиева Манова

 

 

Надя Ненкова Михайлова

 

 

Румяна Любчова Христова

 

 

Маргарита Серафимова Миланова

 

 

Роза Генадиева Дръндева

 

 

Надя Ивайлова Василева

 

 

Михаела Ганчева Давидкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения