Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2643-МИ
София, 11 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: разрешение за задържане на Методи Георгиев Захаринов, регистриран като независим кандидат за кмет на община Дупница в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е мотивирано искане с вх. № МИ-09-37 от 11.10.2023 г. от заместник на Главния прокурор при ВКП, на когото със заповед № РД-08-1450 от 03.10.2023 г. е възложено да изпълнява правомощията на главния прокурор в пълен обем. Иска се разрешение за задържане на Методи Георгиев Захаринов, регистриран като независим кандидат за кмет на община Дупница, предложен от Инициативен комитет, представляван от Елена Пенева Захаринова, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В Окръжна прокуратура –Кюстендил, е образувана пр. пр. № 2397/2023 г. във връзка с постъпило уведомление от ОД на МВР – Кюстендил, че в Шенгенската информационна система е въведен сигнал от Република Гърция за международно издирване на българския гражданин Методи Георгиев Захаринов, ЕГН …. Към момента на постъпване на уведомлението лицето е кандидат за кмет на община Дупница, регистриран с решение № 63 от 22.09.2023 г. на ОИК – Дупница. На основание чл. 160, ал. 1 ИК регистрираните кандидати не могат да бъдат задържани от регистрацията до обявяване на изборните резултати без разрешение на ЦИК.

Към искането са приложени:

1. Заповед № РД-08-1450 от 03.10.2023 г. на и.ф. главен прокурор на Република България;

2. Предложение на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил;

3. Решение № 63 от 22.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Дупница;

4. Писмо рег. № 277000-14003/09.10.2023 г. от ОДМВР – Кюстендил;

5. Копие на ЕЗА № 171/18Е от 18.05.2018 г. (на гръцки език);

6. Превод на български език на ЕЗА № 171/18Е от 18.05.2018 г.;

7. Справка ШИС – Шенген идентификатор: GR0000001056908 0000 01;

8. Телеграма за издирване в Интерпол № 2020/66072;

9. „А“ форма към ЕЗА с Шенген идентификатор: GR0000001056908 0000 01 (на английски език);

10. „А“ форма към ЕЗА с Шенген идентификатор: GR0000001056908 0000 01 (превод на български език);

11. Писмо рег. № А-13511/09.10.2023 г. от МВР – ДМОС;

12. Писмо рег. № А-13643/10.10.2023 г. от МВР – ДМОС;

13. Извлечение от регистъра на ОИК – Дупница.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за задържане по пр. пр. № 2397/2023 г. на Окръжна прокуратура – Кюстендил, на Методи Георгиев Захаринов, ЕГН …, регистриран като независим кандидат за кмет на община Дупница, предложен от Инициативен комитет, представляван от Елена Пенева Захаринова, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. с решение № 63 от 22.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Дупница.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения