Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2643-НС
София, 15 май 2013 г.

ОТНОСНО: обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и второ Народно събрание

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 260, ал. 1, т. 2 и чл. 253, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и второ Народно събрание в многомандатните изборни райони:

 

Изборен район 01. БЛАГОЕВГРАДСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Емил Страхилов Костадинов
КП „Коалиция за България" 2 Спас Янев Панчев
КП „Коалиция за България" 3 Тодор Борисов Радулов
ПП „Атака" 1 Илиан Сашов Тодоров
ПП „ГЕРБ" 1 Цветан Генчев Цветанов
ПП „ГЕРБ" 2 Даниела Владимирова Савеклиева
ПП „ГЕРБ" 3 Митко Живков Захов
ПП „ГЕРБ" 4 Георги Иванов Андонов
ПП „ГЕРБ" 5 Любен Петров Татарски
ПП „Движение за права и свободи" 1 Алиосман Ибраим Имамов
ПП „Движение за права и свободи" 2 Ахмед Ахмедов Башев
Изборен район 02. БУРГАСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия
КП „Коалиция за България" 1 Димчо Димитров Михалевски
КП „Коалиция за България" 2 Христо Цветанов Монов
КП „Коалиция за България" 3 Атанас Зафиров Зафиров
КП „Коалиция за България" 4 Павел Маринов Маринов
ПП „Атака" 1 Десислав Славов Чуколов
ПП „ГЕРБ" 1 Ивелина Веселинова Василева
ПП „ГЕРБ" 2 Димитър Бойчев Петров
ПП „ГЕРБ" 3 Иван Стефанов Вълков
ПП „ГЕРБ" 4 Снежина Минчева Маджарова
ПП „ГЕРБ" 5 Семир Хусеин Абу Мелих
ПП „ГЕРБ" 6 Диана Иванова Йорданова
ПП „ГЕРБ" 7 Галина Стефанова Милева-Георгиева
ПП „Движение за права и свободи" 1 Хюсеин Хасан Хафъзов
ПП „Движение за права и свободи" 2 Дурхан Мехмед Мустафа
Изборен район 03. ВАРНЕНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия
КП „Коалиция за България" 1 Пламен Василев Орешарски
КП „Коалиция за България" 2 Красимир Христов Янков
КП „Коалиция за България" 3 Борислав Гуцанов Гуцанов
КП „Коалиция за България" 4 Анелия Димитрова Клисарова
КП „Коалиция за България" 5 Йорданка Колева Йорданова
ПП „Атака" 1 Волен Николов Сидеров
ПП „Атака" 2 Николай Веселинов Александров
ПП „ГЕРБ" 1 Лиляна Павлова Николова
ПП „ГЕРБ" 2 Иван Николаев Портних
ПП „ГЕРБ" 3 Пламен Иванов Манушев
ПП „ГЕРБ" 4 Емил Йорданов Радев
ПП „ГЕРБ" 5 Красимира Пенева Анастасова
ПП „ГЕРБ" 6 Николай Николов Апостолов
ПП „ГЕРБ" 7 Павел Алексеев Христов
ПП „Движение за права и свободи" 1 Йордан Кирилов Цонев
Изборен район 04. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия
КП „Коалиция за България" 1 Мариана Радева Бояджиева
КП „Коалиция за България" 2 Петър Георгиев Кънев
КП „Коалиция за България" 3 Милка Дончева Христова
ПП „Атака" 1 Любомир Владимиров Владимиров
ПП „ГЕРБ" 1 Цветан Генчев Цветанов
ПП „ГЕРБ" 2 Евгени Димитров Стоев
ПП „ГЕРБ" 3 Мирослав Николов Петков
ПП „Движение за права и свободи" 1 Хасан Илияз Хаджихасан
Изборен район 05. ВИДИНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Михаил Райков Миков
КП „Коалиция за България" 2 Филип Стефанов Попов
ПП „ГЕРБ" 1 Владимир Цветанов Тошев
ПП „Движение за права и свободи" 1 Петя Николова Раева
Изборен район 06. ВРАЧАНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Янаки Боянов Стоилов
КП „Коалиция за България" 2 Минчо Мънчев Минчев
ПП „Атака" 1 Венцислав Асенов Лаков
ПП „ГЕРБ" 1 Тотю Младенов Младенов
ПП „ГЕРБ" 2 Петя Цветанова Аврамова
ПП „Движение за права и свободи" 1 Камен Костов Костадинов
Изборен район 07. ГАБРОВСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Йордан Георгиев Стойков
ПП „ГЕРБ" 1 Томислав Пейков Дончев
ПП „ГЕРБ" 2 Цветомир Цвятков Михов
ПП „Движение за права и свободи" 1 Четин Хюсеин Казак
Изборен район 08. ДОБРИЧКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Явор Илиев Гечев
КП „Коалиция за България" 2 Сияна Атанасова Фудулова
ПП „Атака" 1 Николай Веселинов Александров
ПП „ГЕРБ" 1 Румен Иванов Иванов
ПП „ГЕРБ" 2 Желязко Иванов Желязков
ПП „Движение за права и свободи" 1 Рушен Мехмед Риза
Изборен район 09. КЪРДЖАЛИЙСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Милко Петров Багдасаров
ПП „ГЕРБ" 1 Цвета Вълчева Караянчева
ПП „Движение за права и свободи" 1 Лютви Ахмед Местан

 

ПП „Движение за права и свободи"

 

2

 

Ердинч Исмаил Хайрула

ПП „Движение за права и свободи" 3 Мустафа Фахри Ахмед
Изборен район 10. КЮСТЕНДИЛСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Мая Божидарова Манолова
КП „Коалиция за България" 2 Иван Тодоров Ибришимов
ПП „Атака" 1 Илиан Сашов Тодоров
ПП „ГЕРБ" 1 Кирил Боянов Калфин
Изборен район 11. ЛОВЕШКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Емил Димитров Райнов
КП „Коалиция за България" 2 Димитър Ангелов Горов
ПП „Атака" 1 Венцислав Асенов Лаков
ПП „ГЕРБ" 1 Корнелия Добрева Маринова
ПП „ГЕРБ" 2 Николай Нанков Нанков
Изборен район 12. МОНТАНА
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Младен Петров Червеняков
КП „Коалиция за България" 2 Румен Маринов Йончев
ПП „Атака" 1 Адриан Христов Асенов
ПП „ГЕРБ" 1 Искра Фидосова Искренова
ПП „ГЕРБ" 2 Златко Димитров Тодоров
Изборен район 13. ПАЗАРДЖИШКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Илияна Малинова Йотова
КП „Коалиция за България" 2 Георги Николов Мърков
КП „Коалиция за България" 3 Йордан Стоянов Младенов
ПП „Атака" 1 Станислав Тодоров Станилов
ПП „ГЕРБ" 1 Дончо Спасов Баксанов
ПП „ГЕРБ" 2 Гинче Димитрова Караминова
ПП „ГЕРБ" 3 Христо Илиев Калоянов
ПП „Движение за права и свободи" 1 Делян Славчев Пеевски
ПП „Движение за права и свободи" 2 Искра Димитрова Михайлова-Копарова
Изборен район 14. ПЕРНИШКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Ангел Петров Найденов
КП „Коалиция за България" 2 Станислав Иванов Владимиров
ПП „ГЕРБ" 1 Делян Александров Добрев
ПП „ГЕРБ" 2 Ирена Любенова Соколова
Изборен район 15. ПЛЕВЕНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Стефан Ламбов Данаилов
КП „Коалиция за България" 2 Васил Миланов Антонов
КП „Коалиция за България" 3 Любомир Ангелов Петков
КП „Коалиция за България" 4 Петър Илиев Дулев
ПП „Атака" 1 Явор Божилов Нотев
ПП „ГЕРБ" 1 Цецка Цачева Данговска
ПП „ГЕРБ" 2 Пламен Тачев Петров
ПП „ГЕРБ" 3 Ивайло Ангелов Московски
ПП „Движение за права и свободи" 1 Митхат Сабри Метин
Изборен район 16. ПЛОВДИВ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Стефан Ламбов Данаилов
КП „Коалиция за България" 2 Петър Пандушев Чобанов
КП „Коалиция за България" 3 Илия Атанасов Баташки
КП „Коалиция за България" 4 Красимир Атанасов Мурджев
ПП „Атака" 1 Павел Димитров Шопов
ПП „ГЕРБ" 1 Бойко Методиев Борисов
ПП „ГЕРБ" 2 Менда Кирилова Стоянова
ПП „ГЕРБ" 3 Вежди Летиф Рашидов
ПП „ГЕРБ" 4 Димитър Николов Лазаров
ПП „ГЕРБ" 5 Стефан Иванов Дедев
ПП „ГЕРБ" 6 Антоний Йорданов Йорданов
Изборен район 17. ПЛОВДИВСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова
КП „Коалиция за България" 2 Румен Василев Стоянов
КП „Коалиция за България" 3 Петър Василев Мутафчиев
КП „Коалиция за България" 4 Пламен Василев Славов
ПП „Атака" 1 Магдалена Ламбова Ташева
ПП „ГЕРБ" 1 Здравко Димитров Димитров
ПП „ГЕРБ" 2 Силвия Анастасова Хубенова
ПП „ГЕРБ" 3 Николай Петков Петков
ПП „ГЕРБ" 4 Павел Андреев Гуджеров
ПП „Движение за права и свободи" 1 Джевдет Ибрям Чакъров
ПП „Движение за права и свободи" 2 Тунджай Османов Наимов
Изборен район 18. РАЗГРАДСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис
ПП „ГЕРБ" 1 Валентин Стефанов Василев
ПП „Движение за права и свободи" 1 Хасан Ахмед Адемов
ПП „Движение за права и свободи" 2 Рамадан Байрам Аталай
Изборен район 19. РУСЕНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Янаки Боянов Стоилов
КП „Коалиция за България" 2 Таню Христов Киряков
КП „Коалиция за България" 3 Добрин Ненов Данев
ПП „Атака" 1 Любомир Владимиров Владимиров
ПП „ГЕРБ" 1 Пламен Дулчев Нунев
ПП „ГЕРБ" 2 Светлана Ангелова Найденова
ПП „ГЕРБ" 3 Десислава Вълчева Атанасова
ПП „Движение за права и свободи" 1 Ферихан Илиязова Ахмедова
Изборен район 20. СИЛИСТРЕНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Антон Константинов Кутев
ПП „ГЕРБ" 1 Стефан Господинов Господинов
ПП „Движение за права и свободи" 1 Рамадан Байрам Аталай
ПП „Движение за права и свободи" 2 Невин Халил Хасан
Избирателен район 21. СЛИВЕНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Валери Мирчев Жаблянов
КП „Коалиция за България" 2 Деян Цанков Дечев
ПП „Атака" 1 Димитър Димчев Димов
ПП „ГЕРБ" 1 Десислава Жекова Танева
ПП „ГЕРБ" 2 Галя Енева Захариева
ПП „Движение за права и свободи" 1 Янко Александров Янков
Изборен район 22. СМОЛЯНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Дора Илиева Янкова
ПП „Атака" 1 Димитър Василев Аврамов
ПП „ГЕРБ" 1 Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
ПП „Движение за права и свободи" 1 Мустафа Сали Карадайъ
Изборен район 23. СОФИЯ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Жельо Иванов Бойчев
КП „Коалиция за България" 2 Ваня Чавдарова Добрева
КП „Коалиция за България" 3 Мартин Георгиев Захариев
КП „Коалиция за България" 4 Георги Стоянов Кадиев
КП „Коалиция за България" 5 Румен Василев Гечев
КП „Коалиция за България" 6 Страхил Чавдаров Ангелов
ПП „Атака" 1 Деница Стоилова Гаджева
ПП „ГЕРБ" 1 Ивайло Ангелов Московски
ПП „ГЕРБ" 2 Димитър Борисов Главчев
ПП „ГЕРБ" 3 Александър Руменов Ненков
ПП „ГЕРБ" 4 Теодора Радкова Георгиева
ПП „ГЕРБ" 5 Владимир Иванов Иванов
ПП „ГЕРБ" 6 Данаил Димитров Кирилов
ПП „ГЕРБ" 7 Милена Цветанова Дамянова
ПП „ГЕРБ" 8 Емануела Здравкова Спасова
ПП „Движение за права и свободи" 1 Георги Симеонов Горанов
Изборен район 24. СОФИЯ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Петър Атанасов Курумбашев
КП „Коалиция за България" 2 Георги Страхилов Свиленски
КП „Коалиция за България" 3 Борис Цветков Цветков
КП „Коалиция за България" 4 Росен Малинов Малинов
ПП „Атака" 1 Явор Божилов Нотев
ПП „ГЕРБ" 1 Владислав Иванов Горанов
ПП „ГЕРБ" 2 Джема Маринова Грозданова
ПП „ГЕРБ" 3 Веселин Бориславов Вучков
ПП „ГЕРБ" 4 Евгения Бисерова Алексиева
ПП „ГЕРБ" 5 Стефани Михнева Михайлова
ПП „ГЕРБ" 6 Валентин Иванов Радев
ПП „Движение за права и свободи" 1 Щерьо Щерев Щерев
Изборен район 25. СОФИЯ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Сергей Дмитриевич Станишев
КП „Коалиция за България" 2 Николай Симеонов Малинов
КП „Коалиция за България" 3 Таня Любомирова Андреева-Райнова
КП „Коалиция за България" 4 Валентина Василева Богданова
КП „Коалиция за България" 5 Деница Златкова Златева
ПП „Атака" 1 Волен Николов Сидеров
ПП „ГЕРБ" 1 Бойко Методиев Борисов
ПП „ГЕРБ" 2 Красимир Любомиров Велчев
ПП „ГЕРБ" 3 Станислав Стоянов Иванов
ПП „ГЕРБ" 4 Доброслав Дилянов Димитров
ПП „ГЕРБ" 5 Лъчезар Богомилов Иванов
ПП „ГЕРБ" 6 Красимир Георгиев Ципов
ПП „ГЕРБ" 7 Йоана Милчева Кирова
ПП „Движение за права и свободи" 1 Петър Симеонов Ангелов
Изборен район 26. СОФИЙСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Корнелия Петрова Нинова
КП „Коалиция за България" 2 Александър Димитров Паунов
КП „Коалиция за България" 3 Кирил Николаев Добрев
ПП „Атака" 1 Деница Стоилова Гаджева
ПП „ГЕРБ" 1 Владислав Иванов Горанов
ПП „ГЕРБ" 2 Светлин Димитров Танчев
ПП „ГЕРБ" 3 Даниел Георгиев Георгиев
ПП „Движение за права и свободи" 1 Емил Кирилов Иванов
Изборен район 27. СТАРОЗАГОРСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Сергей Дмитриевич Станишев
КП „Коалиция за България" 2 Георги Янчев Гьоков
КП „Коалиция за България" 3 Георги Чавдаров Анастасов
КП „Коалиция за България" 4 Мариана Господинова Тотева
ПП „Атака" 1 Десислав Славов Чуколов
ПП „ГЕРБ" 1 Лиляна Павлова Николова
ПП „ГЕРБ" 2 Кирил Добрев Добрев
ПП „ГЕРБ" 3 Аксения Бориславова Тилева
ПП „ГЕРБ" 4 Пламен Веселинов Йорданов
ПП „Движение за права и свободи" 1 Делян Славчев Пеевски
ПП „Движение за права и свободи" 2 Халил Реджепов Летифов
Изборен район 28. ТЪРГОВИЩКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Явор Бориславов Куюмджиев
ПП „ГЕРБ" 1 Дарин Иванов Димитров
ПП „Движение за права и свободи" 1 Тунчер Мехмедов Кърджалиев
ПП „Движение за права и свободи" 2 Веселин Вълев Пенев
Изборен район 29. ХАСКОВСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Драгомир Велков Стойнев
КП „Коалиция за България" 2 Стефан Иванов Танев
КП „Коалиция за България" 3 Смиляна Николова Нитова-Кръстева
ПП „Атака" 1 Гален Симеонов Монев
ПП „ГЕРБ" 1 Делян Александров Добрев
ПП „ГЕРБ" 2 Красимир Неделчев Стефанов
ПП „ГЕРБ" 3 Ирена Георгиева Узунова
ПП „Движение за права и свободи" 1 Лютви Ахмед Местан
Изборен район 30. ШУМЕНСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Димитър Стоянов Дъбов
КП „Коалиция за България" 2 Иван Валентинов Иванов
ПП „ГЕРБ" 1 Любомир Димитров Христов
ПП „ГЕРБ" 2 Донка Димитрова Иванова
ПП „Движение за права и свободи" 1 Христо Дамянов Бисеров
ПП „Движение за права и свободи" 2 Хамид Бари Хамид
Изборен район 31. ЯМБОЛСКИ
Партия или коалиция от партии № в листата Име, презиме и фамилия ЕГН
КП „Коалиция за България" 1 Атанас Тодоров Мерджанов
КП „Коалиция за България" 2 Николай Василев Петев
ПП „ГЕРБ" 1 Иван Стоев Чолаков
ПП „ГЕРБ" 2 Димитър Ангелов Иванов

 

2. Кандидати, избрани в два изборни района:

 

Име, презиме и фамилия ЕГН Изборни райони
Бойко Методиев Борисов 16. Пловдив, 25. София
Венцислав Асенов Лаков 06 Врачански, 11 Ловешки
Владислав Иванов Горанов 24. София, 26. Софийски
Волен Николов Сидеров 03. Варненски, 25. София
Делян Александров Добрев 14. Пернишки, 29. Хасковски
Делян Славчев Пеевски 13. Пазарджишки, 27. Старозагорски
Деница Стоилова Гаджева 23. София, 26. Софийски
Десислав Славов Чуколов 02. Бургаски, 27. Старозагорски
Ивайло Ангелов Московски 15. Плевенски, 23. София
Илиан Сашов Тодоров 01. Благоевградски, 10. Кюстендилски
Лиляна Павлова Николова 03. Варненски, 27. Старозагорски
Любомир Владимиров Владимиров 04. Великотърновски, 19. Русенски
Лютви Ахмед Местан 09. Кърджалийски, 29. Хасковски
Николай Веселинов Александров 03. Варненски, 08. Добрички
Рамадан Байрам Аталай 18. Разградски, 20. Силистренски
Сергей Дмитриевич Станишев 25. София, 27. Старозагорски
Стефан Ламбов Данаилов 15. Плевенски, 16. Пловдив
Цветан Генчев Цветанов 01. Благоевградски, 04. Великотърновски
Явор Божилов Нотев 15. Плевенски, 24. София
Янаки Боянов Стоилов 06. Врачански, 19. Русенски

 

3. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани.

4. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в еднодневен срок от узнаването, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на приемане на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

 

Решението да се обнародва незабавно в "Държавен вестник".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 

Елена Маркова                                            Румяна Сидерова

 

Мая Андреева                                             Сабрие Сапунджиева

 

Мария Мусорлиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

Ч Л Е Н О В Е:

 

Анна Колушева-Манахова                        Ерхан Чаушев

 

Бисер Троянов                                                        Иванка Грозева

 

Валентин Бойкинов                                    Красимир Калинов

 

Венцислав Караджов                                             Мариана Христова

 

Владимир Христов                                     Паскал Бояджийски

 

Гергана Маринова                                                  Ралица Негенцова

 

Емануил Христов                                                   Силва Дюкенджиева


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения