Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2640-МИ/НР
София, 17 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от асоциация „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 4 (4-1) и вх. № 2 (2-1) от 15.10.2015 г. от асоциация „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, подписани от представляващия Калин Костадинов Славов, председател на УС, чрез Антонела Минкова Минкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2533-МИ/НР от 09.10.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Калин Костадинов Славов, представляващ сдружението в полза на 154 (сто петдесет и четири) лица – упълномощени представители на асоциация „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за национален референдум, представен и на технически носител.

От писмо от 15.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 154 упълномощени представители на асоциация „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Любомир Ангелов Вълков

2.       

Мара Иванова Бербенлиева

3.       

Апостол Стойчев Стойчев

4.       

Мария Дойчева Костова

5.       

Марийка   Димитрова   Иванова

6.       

Любка Михайлова Симеонова Хопкинс

7.       

Милен Николаев Славов

8.       

Свилен Йорданов Стойчев

9.       

Славена Лазарова Панайотова

10.  

Росица Иванова Иванова

11.  

Кръстю Георгиев Кръстев

12.  

Михаела Петкова Тюфекчиева

13.  

Ирина Пламенова Пенева

14.  

Румен Веселинов Василев

15.  

Красимира Тенева Тенева

16.  

Кристина Димитрова Димитрова

17.  

Стефан Василев Василев

18.  

Ивета Красимирова Николова

19.  

Миглена Колева Славчева

20.  

Глория Светославова Шанкова

21.  

Нели Василева Русинова Стратева

22.  

Ирина Василева Александрова

23.  

Любомир Пешков Петров

24.  

Божидарка Георгиева Иванова

25.  

Юлиана Боянова Първанова

26.  

Ивайло Любенов Тончев

27.  

Димитрина Симеонова Христова

28.  

Ралица Пенчова Ламбова

29.  

Маргарита Евгениева Бенинска Първанова

30.  

Гергана Деспотова Русинова

31.  

Валентина Добринчева Добрева

32.  

Цветан Сашев Цветанов

33.  

Самуил Василев Стоянов

34.  

Николай Сергеев Мишовски

35.  

Камелия Ставрева Чолакова

36.  

Тома Делчев Ташев

37.  

Елица Богданова Мавродинова

38.  

Петър Михайлов Петров

39.  

Ирена Кирилова Кирилова

40.  

Калина Георгиева Пеева

41.  

Пламен Иванов Георгиев

42.  

Галина Иванова Георгиева

43.  

Георги Димитров Кирилов

44.  

Мая Ивова Георгиева

45.  

Даниела Венциславова Жижанова

46.  

Анета Веселинова Гечевска

47.  

Любомир Веселинов Иванов

48.  

Минко Симеонов Василев

49.  

Стойно Петков Стойнов

50.  

Петя Владиславова Цанова

51.  

Албена Страхилова Романова Караилиева

52.  

Моника Тодорова Дончева

53.  

Роза Николова Петрова

54.  

Адрияна Янчова Иванова

55.  

Ценка Еленкова Тодорова

56.  

Цецка Тодорова Симова

57.  

Вергиния Йорданова Карчева

58.  

Ивайло Методиев Александров

59.  

Мадлена Велкова Георгиева Александрова

60.  

Христина Николова Шопова

61.  

Камелия Димитрова Русинова

62.  

Светлана   Владимирова Стоицева

63.  

Моника Тошева Цилкова

64.  

Махмуд Салех Ал Хасан

65.  

Олег Йорданов Комсалов

66.  

Изабела Богданова Будинова

67.  

Георги Иванов Златарев

68.  

Бойко Георгиев Кирилов

69.  

Владислав Асенов Ковачев

70.  

Ирина Янкова Тодорова

71.  

Даниела Спасова Тронкова

72.  

Стоянка Йорданова Русева

73.  

Лука Станчев Станчев

74.  

Георги Милков Мумджиев

75.  

Maя Кирилова Пелтекова

76.  

Юлия Михайлова Лазарова

77.  

Михаил Константин Лазаров Лазаров

78.  

Грациела Костадинова Ранкова Недева

79.  

Иван Недков Иванов

80.  

Недко Иванов Недев

81.  

Галя Алексиева Великова

82.  

Маргарита Георгиева Алексиева

83.  

Галина Маринова Терзиева

84.  

Ради Гинев Терзиев

85.  

Моника Пламенова Петкова

86.  

Никола Димитров Бенин

87.  

Магдалина Николова Бенина

88.  

Радка Великова Данчовска

89.  

Цветозар Григоров Петков

90.  

Ирина Любомирова Стоянова

91.  

Диана Неделчева Бебенова Николова

92.  

Борислав Веселинов Ганев

93.  

Валентин Стоянов Копринджийски

94.  

Иванка Янкова Велчева

95.  

Искра Веселинова Ганева

96.  

Маргарита Георгиева Иванова

97.  

Ася Иванова Костова

98.  

Марияна Генчева Димитрова

99.  

Мария Василева Вачковска

100.                     

Цветелина Русева Аптулова

101.                     

Станимир Иванов Димитров

102.                     

Стоянка Георгиева Люнчева

103.                     

Манол Василев Люнчев

104.                     

Антоанета Атанасова Николова

105.                     

Росен Ивайлов Кубински

106.                     

Красимира Красимирова Боюклиева Кубинска

107.                     

Анастасия Стоянова Василева

108.                     

Ганка Цветанова Господинова

109.                     

Ивета Николаева Николова

110.                     

Васил Христов Василев

111.                     

Стоян Симеонов Герговски

112.                     

Симеон Стефанов Герговски

113.                     

Невена Ангелова Маджарова

114.                     

Светла Христова Янчева

115.                     

Калина Петрова Стаменова

116.                     

Тургай Ибрямов Ахмедов

117.                     

Атанас Петков Енчев

118.                     

Антоанета Станчева Колева

119.                     

Весела Стаменова Маврова

120.                     

Катя Недялкова Георгиева

121.                     

Никола Георгиев Николов

122.                     

Галя Лозкова Андонова

123.                     

Зюмбюла Стоянова Делчева

124.                     

Аделина Любенова Пенева

125.                     

Благой Русев Белчев

126.                     

Мария Стоянова Бахнева Николова

127.                     

Нина Иванова Белчева

128.                     

Росица Николова Василева

129.                     

Гергана Господинова Атанасова

130.                     

Марина Христова Великова

131.                     

Добринка Стефанова Иванова

132.                     

Таня Георгиева Николова

133.                     

Владимир Кръстев Шишков

134.                     

Живко Георгиев Цирков

135.                     

Полина Цанева Христозова

136.                     

Кремена Иванова Данчовска

137.                     

Борислав Богомилов Камарашев

138.                     

Владислав Ивайлов Кръстев

139.                     

Пламен Цветанов Цветков

140.                     

Христо Миладинов Иванов

141.                     

Милена Василева Енчева

142.                     

Нина Стефанова Нинова

143.                     

Евгени Кирицов Кирицов

144.                     

Кристиян Валериев Златков

145.                     

Елеонора Николаева Тотева

146.                     

Димитър Георгиев Димитров

147.                     

Петър Мирославов Няголов

148.                     

Володя Боголюбов Бумбаров

149.                     

Михаела Христова Войнова

150.                     

Димитър Ангелов Дафков

151.                     

Вангел Живков Тодоров

152.                     

Маргарита Стефчова Манасиева

153.                     

Катя Филипова Прешелкова

154.                     

Ани Богомилова Стоянова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения