Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 263-НС
София, 20 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Владислава Тошева Лакова – упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 54-НС от 14.06.2021 г. на РИК в Шести изборен район – Врачански

В Централната избирателна комисия са постъпили писма по електронната поща с вх. №№ НС-06-429 от 17.06.2021 г., НС-06-429 и № към НС-06-429 от 18.06.2021 г. от председателя и секретаря на РИК в Шести изборен район – Врачански, с приложена жалба с вх. № 92 от 16.06.2021 г. от Владислава Тошева Лакова – упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, срещу решение № 54-НС от 14.06.2021 г. на РИК в Шести изборен район – Врачански, ведно с приложена преписка.

С решение № 54-НС/08.06.2021 г. РИК в Шести изборен район – Врачански, са назначени съставите на 11 (единадесет) секционни избирателни комисии на територията на община Мизия.

Жалбоподателката твърди, че решението в частта, с която са определени членовете на секционни избирателни комисии на територията на община Мизия, представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ е неправилно и незаконосъобразно и постановено в противоречие с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК, съгласно което „всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК, поради което коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ трябва да има представител във всяка СИК на територията на община Мизия.

В жалбата се сочи, че разпределението на членовете на СИК № 062800004 и СИК № 062800006 на територията на община Мизия, представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ е постановено в противоречие с т. 13 на Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Жалбоподателката настоява в тази част решение № 54-НС на РИК – Враца, да бъде отменено, като вместо това да бъде постановено решение, с което в СИК 062800006 коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕИЕ“ да се представлява от първия й представител, а вторият представител да бъде определен за СИК № 062800004.

Видно от приложеното към жалбата пълномощно от 21.05.2021 г. е, че жалбоподателят няма представителна власт да оспорва решения на РИК от името на коалицията. С цел оперативна бързина Централната избирателна комисия приема жалбата за сигнал.

С оглед горното Централната избирателна комисия извърши проверка на цялата административна преписка по издаване на оспореното решение на РИК – Враца, и след като се запозна със същата, установи следното:

На проведените консултации относно състава на секционните избирателни комисии в община Мизия и разпределението на ръководните места в комисиите за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. не е налице постигнато съгласие между участниците. Преписката от проведените консултации е изпратена от общината в РИК – Враца, с вх. № 58/08.06.2021 г. в законоустановения срок.

Установява се, че оспореното решение № 54-НС от 14.06.2021 г. е постановено в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК за назначаване на съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 54-НС/14.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Враца, с което са назначени поименните състави на СИК в община Мизия.

Решението на РИК – Враца, на основание чл. 73, ал. 1, изр. 2 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Враца.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2583-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез упълномощения представител Е Я , срещу решение № 90 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище

  • № 2582-МИ / 03.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

  • № 2581-МИ / 03.10.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2312-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения