Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 263-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Каспичан, област Шумен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Каспичан, област Шумен, от 02.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-24 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Каспичан.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Каспичан, област Шумен, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Атанасов Иванов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Атанасова Атанасова

 

СЕКРЕТАР:

Гергана Недялкова Кунева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Радков Каменов

 

 

Пресиян Илийчев Георгиев

 

 

Снежина Герова Проданова

 

 

Нина Лазарова Илиева

 

 

Екатерина Иванова Крумова

 

 

Десислава Валентинова Маринова

 

 

Руси Кирчев Русев

 

 

Борислава Иванчева Борисова

 

 

Нина Хабилова Салиева

 

 

Виолета Драгнева Иванова

 

 

Севдия Мурадова Алиева

 

 

Румен Борисов Григоров

 

 

Доротея Иванова Илиева

 

 

Павлинка Тончева Янчева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения