Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2623-НС
София, 15 май 2013 г.

ОТНОСНО: публикуване числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии и числовите данни от протоколите на районните избирателни комисии след извършената актуализация на базата данни

В резултат на въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в РИК, от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., анализа на разликите и Решение на ЦИК № 2622-НС от 15 май 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПУБЛИКУВА числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии и числовите данни от протоколите на районните избирателни комисии след извършената  на актуализация на базата данни с Решение № 2622-НС от 15 май 2013 г. от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения