Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2622-НС
София, 15 май 2013 г.

ОТНОСНО: повторното въвеждане на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с въведените данни от екземплярите на тези протоколи в РИК от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., анализа на разликите и на основание чл. 262, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

В резултат на повторно въвеждане на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с въведените данни от екземплярите на тези протоколи в РИК от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., анализа на разликите и на основание чл. 262, ал. 2, 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Приема докладваните от работната група на ЦИК предложения за окончателните числови данни за всеки отделен случай и актуализира базата данни на резултатите от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г., съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения