Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2620-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветомир Паунов – административен секретар на ПП „ГЕРБ“

Постъпила е жалба по електронната поща от Цветомир Паунов - административен секретар на ПП „ГЕРБ", с вх. № 42 от 12.05.2013 г. в регистъра на жалбите.

В жалбата се сочат оплаквания за нарушение на Изборния кодекс при провеждане на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден от КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите". Твърди се, че цитираните партии са поставили на интернет страниците си политически послания и призиви с отбелязване на номера на съответната партия и че с тези си действия извършват открита предизборна агитация в нарушение на чл. 133, ал. 6 от ИК.

Към жалбата са представени разпечатки от интернет страниците на цитираните партии.

Жалбата е подадена в срок. Същата е допустима и разгледана по същество е основателна. В § 1, т. 21 от ДР на Изборния кодекс се съдържа легалната дефиниция на „агитация". В Изборния кодекс е посочено, че агитация е призив за подкрепа за определено лице, партия или коалиция от партии при участие в изборите.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с постъпилата жалба, приложените към нея разпечатки от интернет страниците на КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите", както и със самите интернет страници на цитираните партии, констатира, че в същите се съдържа информация, представляваща недвусмислено и разбираемо послание към гражданите да гласуват за определена политическа сила. Интернет страницата на ПП „Движение „България на гражданите" съдържа номера в бюлетината на политическата партия с отбелязан върху нея знак „Х", както и послание с лика на Меглена Кунева „Да отхвърлим това робство". Интернет страницата на ПП „Движение за права и свободи" съдържа номера в бюлетината на политическата партия с отбелязан върху нея знак „Х", както и послание „Гласувай с № 40 в бюлетината". Интернет страницата на КП „Коалиция за България" съдържа номера в бюлетината на коалицията с отбелязан върху нея знак „Х", лика на Сергей Станишев и аудио-визуално произведение с продължителност от 1 мин., съдържащо недвусмислено послание и призив към гражданите за гласуване за „Коалиция за България с № 5 в интегралната бюлетина". Цитираните аудио-визуални материали представляват предизборна агитация в деня на изборите в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че аудио-визуалните материали в интернет страниците на КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите" в изборния ден на 12 май 2013 г. представляват предизборна агитация, тъй като съдържат послания, които пряко могат да повлияят на волята на избирателите. На основание чл. 133, ал. 6 от ИК такава агитация е забранена в изборния ден и представлява нарушение.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УВАЖАВА ЖАЛБАТА жалбата на Цветомир Паунов - административен секретар на ПП „ГЕРБ".

УКАЗВА КП „Коалиция за България", ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Движение „България на гражданите" да свалят от интернет страниците си аудио-визуалните материали, съдържащи предизборна агитация.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения