Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 262-НС
София, 20 юни 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-178 от 17.06.2021 г., за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД. Твърди се, че на 16.06.2021 г. от 18:43 ч. в новините на програма Българска свободна телевизия – БСТВ, са разпространени данни от Агенция Медиана, без да е посочена информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му.

Към сигнала е приложен един брой електронен носител със запис на откъс от новините на програма Българска свободна телевизия - БСТВ.

Централната избирателна комисия разгледа проект на решение, с който се установява нарушение на доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД, изразяващо се в това, че на 16.06.2021 г. от 18:43 ч. в новините на програма Българска свободна телевизия – БСТВ, са разпространени данни от Агенция Медиана, без да се споменават възложителят и източниците на финансиране в нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения