Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 262-НС
София, 20 юни 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-178 от 17.06.2021 г., за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД. Твърди се, че на 16.06.2021 г. от 18:43 ч. в новините на програма Българска свободна телевизия – БСТВ, са разпространени данни от Агенция Медиана, без да е посочена информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му.

Към сигнала е приложен един брой електронен носител със запис на откъс от новините на програма Българска свободна телевизия - БСТВ.

Централната избирателна комисия разгледа проект на решение, с който се установява нарушение на доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД, изразяващо се в това, че на 16.06.2021 г. от 18:43 ч. в новините на програма Българска свободна телевизия – БСТВ, са разпространени данни от Агенция Медиана, без да се споменават възложителят и източниците на финансиране в нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 11 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения