Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 262-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кресна, област Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-237 от 12.08.2011 г. от кмета на община Кресна, област Благоевград, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и състава на Общинската избирателна комисия в община Кресна.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за секретар на ОИК в община Кресна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кресна, област Благоевград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Роза Александрова Христоскова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Цветанова Павлова

 

СЕКРЕТАР:

Костадин Атанасов Влахов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Елена Спасова Андреева-Тасева

 

 

Рени Валериева Лазарова

 

 

Валентин Димитров Андреев

 

 

Диана Любенова Веселска

 

 

Евелина Дичова Иванова

 

 

Илияна Василева Стоянова

 

 

Олег Петров Илиев

 

 

Димитрина Валентинова Александрова

 

 

Димитър Серафимов Кръстев

 

 

Георги Димитров Миланов

 

 

Вера Георгиева Янева

 

 

Любка Иванова Спасова

 

 

Гюргена Стефанова Иванова

 

 

Живка Жекова Илиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения