Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2617-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлана Йорданова Георгиева в качеството й на представляващ МБ „За Свищов“ (РБ, ВМРО-БНД, СЕ, НДСВ, Зелените, ОЗ, Никола Петков, БСДП, ОБТ-БЛ) срещу решения № 130-МИ и № 131-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Свищов

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1276 от 12.10.2015 г. на ЦИК от Светлана Йорданова Георгиева в качеството й на представляващ МБ „За Свищов“ (РБ, ВМРО-БНД, СЕ, НДСВ, Зелените, ОЗ, Никола Петков, БСДП, ОБТ-БЛ) срещу решения № 130-МИ и № 131-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Свищов, с които са отхвърлени като неоснователни жалбите й.

В жалбата се твърди, че решенията са неправилни и незаконосъобразни, тъй като разпространените агитационни материали и публикуваните такива в електронното и медийното пространство на д-р Татяна Ганчева-Георгиева – кандидат за кмет на община Свищов от МК „Обединение Промяна“, са в разрез с Изборния кодекс. Прави се оплакване, че в тези агитационни материали на д-р Татяна Ганчева-Георгиева фигурират имената на политическа партия „Република БГ“ и „Гражданско сдружение Бъдеще за Свищов“, които не са част от МК „Обединение Промяна“.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна и разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената от ОИК преписка, установи следното:

С решение № 85-МИ/22.09.2015 г. ОИК – Свищов, е регистрирала д-р Татяна Ганчева-Георгиева за кандидат за кмет на община Свищов, предложена от МК „Обединение Промяна“. От коалиционното споразумение за образуване на местната коалиция е видно, че същата е образувана от ПП „Българска нова демокрация“, ПП „Алтернатива за българско възраждане“, ПП „Единна народна партия“ и ПП „Новите лидери“. Към преписката от ОИК – Свищов са приложени снимки от в. „Дунавско дело“ и разпечатка от сайта – Свищов NEWS, от които е видно, че на агитационния материал на д-р Татяна Ганчева-Георгиева са изписани имената на партиите АБВ, Атака, БДО, БНД, ЕНП, НФСБ, НД, Република БГ, ГС „Бъдеще за Свищов“.

Централната избирателна комисия, след направена служебна справка, установи, че ПП „Република БГ“ не е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове в ЦИК. Политическа партия „Атака“ има регистрирана листа само за общински съветници и за кмет на кметство. ПП „НФСБ има регистрирана листа само за общински съветници.

Общинската избирателна комисия е била сезирана с две жалби с вх. № 75 и № 76 от 09.10.2015 г., като в първия сигнал оплакването е само за надписа на Гражданско сдружение „Бъдеще за Свищов“ в агитационните материали на д-р Татяна Ганчева-Георгиева, а във втория сигнал както за надписа на Гражданско сдружение „Бъдеще за Свищов“, така и за „Република БГ“.

С решения № 130-МИ и № 131-МИ от 09.10.2015 г. ОИК – Свищов е отхвърлила жалбите на МК „За Свищов“ като неоснователни с едни и същи мотиви, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, Глава девета, гражданските сдружения не подлежат на регистрация в изборите за общински съветници и за кметове.

Централната избирателна комисия намира, че оспорваните решения на ОИК – Свищов са правилни и законосъобразни, тъй като не са нарушени разпоредби на ИК. В Изборния кодекс има изрична регламентация относно изискванията за съдържанието на агитационните материали, в чийто обхват не попада визираното от жалбоподателя нарушение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Светлана Йорданова Георгиева в качеството й на представляващ МБ „За Свищов“ (РБ, ВМРО-БНД, СЕ, НДСВ, Зелените, ОЗ, Никола Петков, БСДП, ОБТ-БЛ) срещу решения № 130-МИ и № 131-МИ от 09.10.2015 г. на ОИК – Свищов, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения