Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2613-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Владимир Тодоров Маринов, представител на коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ“

Постъпила е жалба по електронната поща от Владимир Тодоров Маринов, представител на коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ", с вх. № 39 от 12.05.2013 г. в регистъра на жалбите.

В жалбата се сочат оплаквания, че коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ" е подала заявка за застъпници на 10.05.2013 г. в 14,35 ч., видно от приложения входящ регистър. На 11.05.2013 г. не е получила подадените със заявление (Приложение № 40 от изборните книжа) удостоверения за застъпници. Същите са получени на 12.05.2013 г. около 10,00 ч. по данни на жалбоподателя. В жалбата се съдържа оплакване, че РИК - Ловеч „грубо погази задълженията си и опорочи изборния процес в МИР № 11, което ни дава право да оспорваме законността на произведените избори и да не признаваме резултатите от тях".

Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е недопустима, тъй като не съдържа искане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Владимир Тодоров Маринов, представител на коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ", като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения