Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2613-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Владимир Тодоров Маринов, представител на коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ“

Постъпила е жалба по електронната поща от Владимир Тодоров Маринов, представител на коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ", с вх. № 39 от 12.05.2013 г. в регистъра на жалбите.

В жалбата се сочат оплаквания, че коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ" е подала заявка за застъпници на 10.05.2013 г. в 14,35 ч., видно от приложения входящ регистър. На 11.05.2013 г. не е получила подадените със заявление (Приложение № 40 от изборните книжа) удостоверения за застъпници. Същите са получени на 12.05.2013 г. около 10,00 ч. по данни на жалбоподателя. В жалбата се съдържа оплакване, че РИК - Ловеч „грубо погази задълженията си и опорочи изборния процес в МИР № 11, което ни дава право да оспорваме законността на произведените избори и да не признаваме резултатите от тях".

Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е недопустима, тъй като не съдържа искане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Владимир Тодоров Маринов, представител на коалиция „ГОРДА БЪЛГАРИЯ", като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения