Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 261-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брацигово, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Брацигово, област Пазарджик, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-25 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Брацигово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брацигово, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емилия Атанасова Топалова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христина Василева Лазарова-

Мегенова

 

СЕКРЕТАР:

Тодор Костадинов Карамитев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Антоанета Атанасова Мишекопаранова

 

 

Донка Петрова Хаджиева

 

 

Милица Петрова Георгиева

 

 

Гергана Павлова Кънева

 

 

Надка Любомирова Златкова

 

 

Красимира Йорданова Миярева

 

 

Христо Кирилов Пилинков

 

 

Елена Йорданова Иванова

 

 

Мария Тошкова Кехайова

 

 

Боряна Василева Сатмех

 

 

Тюркян Мустафова Авджибашиева

 

 

Атанаска Тодорова Сендрева

 

 

Йорданка Николова Канчева

 

 

Ганка Николова Рускова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения