Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 261-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Брацигово, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Брацигово, област Пазарджик, от 05.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-25 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Брацигово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Брацигово, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емилия Атанасова Топалова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христина Василева Лазарова-

Мегенова

 

СЕКРЕТАР:

Тодор Костадинов Карамитев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Антоанета Атанасова Мишекопаранова

 

 

Донка Петрова Хаджиева

 

 

Милица Петрова Георгиева

 

 

Гергана Павлова Кънева

 

 

Надка Любомирова Златкова

 

 

Красимира Йорданова Миярева

 

 

Христо Кирилов Пилинков

 

 

Елена Йорданова Иванова

 

 

Мария Тошкова Кехайова

 

 

Боряна Василева Сатмех

 

 

Тюркян Мустафова Авджибашиева

 

 

Атанаска Тодорова Сендрева

 

 

Йорданка Николова Канчева

 

 

Ганка Николова Рускова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения