Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2609-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Славов, срещу решение № 162-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 17 – Пловдив област

 

Постъпила е жалба с вх. № 24 от 12.05.2013 г. на ЦИК от Пламен Славов, Председател на Общински съвет на БСП - Карлово, с която се обжалва Решение №  162-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 17 - Пловдив област. Настоява се да се предприемат необходимите действия, за да бъде осигурена нормална обстановка за провеждането на предизборната кампания.

Към жалбата е приложено копие от обръщение на кмета на гр. Клисура към гражданите на града.

Централната избирателна комисия се запозна с 162-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 17 - Пловдив област от интернет страницата на комисията. С цитираното решение РИК № 17 - Пловдив област се е произнесла по жалба на г-н Пламен Славов за извършени нарушения от страна на кмета на гр. Клисура, изразяващи се в разпространение на обръщение сред гражданите на населеното място и използване на работници от програма „Временна заетост" за унищожаване на агитационни материали /плакати/ на Коалиция за България.

Районната избирателна комисия е извършила проверка и е отправила предупреждение, че следва да бъдат преустановени всякакви действия, които нарушават предизборната кампания.

Районната избирателна комисия е оставила без уважение жалбата на Пламен Славов, като неоснователна и недоказана.

С жалбата до Централната избирателна комисия се иска да се предприемат действия за провеждане на нормална предизборна кампания. В правомощията на РИК е да се произнася по жалби за нарушение на кампанията на територията на изборния район. С решение № 162-НС от 10 май 2013 г. комисията се е произнесла по подадената жалба.

 На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Пламен Славов, Председател на Общински съвет на БСП - Карлово срещу решение 162-НС от 10 май 2013 г. на РИК № 17 - Пловдив област.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения