Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2606-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдател на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“

Постъпило е писмо с вх. № 1765-НС от 12.05.2013 г. от Ебазел Кязим Ахмед, регистриран с решение на ЦИК № 2462-НС от 21 април 2013 г., като наблюдател от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка в изписването на единния граждански номер.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 и § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                                                                                Р Е Ш И:

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 7-312/21.04.2013 г., издадено на Ебазел Кязим Ахмед, поради допусната техническа грешка.
Да се издаде удостоверение на Ебазел Кязим Ахмед, ЕГН ..., като наблюдател, изрично упълномощен представител на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения