Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2602-НС
София, 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и поправки на технически грешки в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК

Постъпили са писма с вх. № 1746-НС от 11.05.2013 г., № 1748-НС от 12.05.2013 г. и № 1755-НС от 12.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната и поправки на технически грешки в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. От секционна избирателна комисия № 321600056, Испания, Местолес, Райна Петкова Атанасова, ЕГН ..., като член.

2. От секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Николай Киров Зидаров, ЕГН ..., като член.

3. От секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Андрей Илиев Йорданов, ЕГН ..., като член.

4. От секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Байрамали Мустафа Анадол, ЕГН ..., като член.

5. От секционна избирателна комисия № 324700155, Турция, Измир 3, Надежда Деянова Мартинова, ЕГН ..., като член.

6. От секционна избирателна комисия № 324700158, Турция, Измир 6, Ахмед Мустафа Мустафа, ЕГН ..., като член.

7. От секционна избирателна комисия № 324700159, Турция, Измир 7, Боян Викторов Ангелов, ЕГН ..., като член.

8. От секционна избирателна комисия № 324700160, Турция, Измир 8, Фатме Фейимова Кьорова, ЕГН ..., като член.

9. От секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Недко Насков Огнянов, ЕГН ..., като председател.

10. От секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Нериман Юсеин Мустафа, ЕГН ..., като член.

11. От секционна избирателна комисия № 324700182, Турция, Люлебургаз, Рени Симонова Баджиева, ЕГН ..., като член.

12. От секционна избирателна комисия № 324700189, Турция, Сердиван Джевджет Мехмед Ибрям, ЕГН ..., като секретар.

 

13. От секционна избирателна комисия № 324700166, Турция, Истанбул 3, Садък Хамит Махмуд, ЕГН ..., като член.

14. От секционна избирателна комисия №324700166, Турция, Истанбул 3, Тефик Фикрет Мустафа, ЕГН ..., като член.

15. От секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Марин Илиянов Маринов, ЕГН ..., като секретар.

16. От секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Мариела Андреева Матеева, ЕГН ..., като член.

17. От секционна избирателна комисия № 324700168, Турция, Истанбул 5, Радан Радев Янков, ЕГН ..., като член.

18. От секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6,  Айдън Али Хадживейсал, ЕГН ..., като зам.-председател.

19. От секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6, Байрам Несад Хаки, ЕГН ..., като член.

20. От секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Хикмет Али Хадживейсал, ЕГН ..., като член.

21. От секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Емил Филипов Йосифов, ЕГН ..., като член.

22. От секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Илхан Ахмет Салъ, ЕГН ..., като секретар.

23. От секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Нурдживан Идириз Байраклъ, ЕГН ..., като член.

24. От секционна избирателна комисия № 324700146, Турция, Бурса 24, Севгинар Байрам Хасан, ЕГН ..., като секретар.

25. От секционна избирателна комисия № 320700009, Белгия, Брюксел І - Анжелика Гошова Балджийска, ЕГН ..., като член.

26. От секционна избирателна комисия № 320700010, Белгия, Брюксел ІІ - Евгения Миткова Николова, ЕГН ..., като член.

27. От секционна избирателна комисия № 320900015, Великобритания, Глазгоу, Анелия Стоянова Петкова, ЕГН ..., като секретар.

28. От секционна избирателна комисия № 320900014, Великобритания, Бирмингам, Велислав Илков Велев, ЕГН ..., като зам.-председател.

29. От секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Мартин Сидеф Молов,ЕГН ..., като председател.

30. От секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Наид Рахимов Моламахмудов, ЕГН ..., като член.

 

 

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

1. В секционна избирателна комисия № 321600056, Испания, Местолес, Елена Атанасова Тодорова, ЕГН ..., за член.

2. В секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Семра Себатин Шакир, ЕГН ..., за член.

3. В секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Хикмет Касим Ибрям, ЕГН ..., като член.

4. В секционна избирателна комисия № 324700153, Турция, Измир 1, Джелал Осман Ахмед, ЕГН ..., за член.

5. В секционна избирателна комисия № 324700155, Турция, Измир 3, Сами Расим Осман, ЕГН ..., за член.

6. В секционна избирателна комисия № 324700158, Турция, Измир 6, Шерифе Мюмюн Бекир, ЕГН ..., за член.

7. В секционна избирателна комисия № 324700159, Турция, Измир 7, Сюзан Рафет Гючлю, ЕГН ..., за член.

8. В секционна избирателна комисия № 324700160, Турция, Измир 8, Светла Малинова Калинова, ЕГН ..., за член.

9. В секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Исак Тодоров Огнянов, ЕГН ..., за председател.

10. От секционна избирателна комисия № 324700161, Турция, Измир 9, Хикмет Сами Исмаил, ЕГН ..., за член.

11. В секционна избирателна комисия № 324700182, Турция, Люлебургаз, Юлкю Алиева Халилова, ЕГН ..., за член.

12. В секционна избирателна комисия № 324700189, Турция, Сердиван, Незиха Расим Хасан, ЕГН ..., за секретар.

13. В секционна избирателна комисия № 324700166, Турция, Истанбул 3, Ерджан Хюсеин Хасан, ЕГН ..., за член.

14. В секционна избирателна комисия №324700166, Турция, Истанбул 3, Айтен Мехмедова Мюмюнова, ЕГН ..., за член.

15. В секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Севгинар Ибрахинм Али, ЕГН ..., за секретар.

16. В секционна избирателна комисия № 324700167, Турция, Истанбул 4, Юксел Мухарем Осман, ЕГН ..., за член.

17. В секционна избирателна комисия № 324700168, Турция, Истанбул 5, Джуверие Ешрефова Хасанова, ЕГН ..., за член.

18. В секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6, Деана Ангелова Камберова, ЕГН ..., за зам.-председател.

19. В секционна избирателна комисия № 324700169, Турция, Истанбул 6, Хафизе Хасан Джинали, ЕГН ..., за член.

20. В секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Синан Себатинов Караахмедов, ЕГН ..., за член.

21. В секционна избирателна комисия № 324700171, Турция, Истанбул 8, Гюлхан Мджит Мехмед, ЕГН ..., за член.

22. В секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Галя Живкова Христова, ЕГН ..., за секретар.

23. В секционна избирателна комисия № 324700177, Турция, Истанбул 14, Нежда Ахмед Деде, ЕГН ..., за член.

24. В секционна избирателна комисия № 324700146, Турция, Бурса 24, Мухамед Мюмюн Мустафа, ЕГН ..., за секретар.

25. В секционна избирателна комисия № 320700009, Белгия, Брюксел І, Йордан Василев Маринов, ЕГН ..., за член.

26. В секционна избирателна комисия № 320700010, Белгия, Брюксел ІІ, Галина Константинова Костова, ЕГН ..., за член.

27. В секционна избирателна комисия № 320900015, Великобритания, Глазгоу, Антон Димитров Белев, ЕГН ..., за секретар.

28. В секционна избирателна комисия № 320900014, Великобритания, Бирмингам, Светла Христова Дионисиева, ЕГН ..., за зам.-председател.

29. В секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Басри Мустафа Осман, ЕГН ..., за председател.

30. В секционна избирателна комисия № 324700163, Турция, Инегьол, Бюлент Бейтулов Исуфов, ЕГН ..., за член.

 

ІІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки:

В Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. фамилното име на назначения за секретар  в СИК № 324700160, Турция, Измир 8, Северин Северинов Мартинов,ЕГН ..., да се чете „Мартинов" вместо „Асенов".

В Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. бащиното име на назначената за член в СИК № 324700160, Турция, Измир 8, Наташа Стаменова Баева, ЕГН ..., да се чете „Стаменова" вместо „Станимирова".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

МХ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения