Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 260-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шабла, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Шабла, област Добрич, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-247 от 13.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протоколи за проведени консултации на 04.08.2011 г., 09.08.2011 г. и 11.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Шабла.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Шабла, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивелина Колева Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Исмаил Джевжет Ахмед

 

СЕКРЕТАР:

Мария Ламбева Колева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петкана Стефанова Георгиева

 

 

Цвета Валентинова Димитрова

 

 

Гергана Николаева Хаджидочева

 

 

Светослав Великов Василев

 

 

Николай Димчев Трендафилов

 

 

Петранка Валентинова Петрова

 

 

Яна Тодорова Куцарова

 

 

Христо Жечев Христов

 

 

Мирослав Величков Любомиров

 

 

Женифер Рухи Кемалова

 

 

Елис Бюрхан Талят

 

 

Велизара Дикова Господинова

 

 

Нина Александрова Павлова

 

 

Александър Стоянов Георгиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения