Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2599-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1700-НС от 11.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Гюнай Юсеин Мемиш, ЕГН ..., като председател.
 2. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Галина Алдинова Дюлгерова, ЕГН ..., като секретар.
 3. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Сергей Тихомиров Фотев, ЕГН ..., като член.
 4. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бюлянт Рухиев Дандинов, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бюлянт Рухиев Дандинов, ЕГН ..., за председател.
 2. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма,  Зулбие Сеидали Паша, ЕГН ..., за секретар.
 3. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бакие Салиева Реджебова, ЕГН ..., за член.
 4. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Касим Рами Идриз, ЕГН ..., за член.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

 • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

  относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения