Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2599-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1700-НС от 11.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Гюнай Юсеин Мемиш, ЕГН ..., като председател.
 2. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Галина Алдинова Дюлгерова, ЕГН ..., като секретар.
 3. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Сергей Тихомиров Фотев, ЕГН ..., като член.
 4. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бюлянт Рухиев Дандинов, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бюлянт Рухиев Дандинов, ЕГН ..., за председател.
 2. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма,  Зулбие Сеидали Паша, ЕГН ..., за секретар.
 3. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бакие Салиева Реджебова, ЕГН ..., за член.
 4. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Касим Рами Идриз, ЕГН ..., за член.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения