Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2599-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1700-НС от 11.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Гюнай Юсеин Мемиш, ЕГН ..., като председател.
 2. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Галина Алдинова Дюлгерова, ЕГН ..., като секретар.
 3. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Сергей Тихомиров Фотев, ЕГН ..., като член.
 4. От секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бюлянт Рухиев Дандинов, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бюлянт Рухиев Дандинов, ЕГН ..., за председател.
 2. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма,  Зулбие Сеидали Паша, ЕГН ..., за секретар.
 3. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Бакие Салиева Реджебова, ЕГН ..., за член.
 4. В секционна избирателна комисия № 324700122, Турция, Бандърма, Касим Рами Идриз, ЕГН ..., за член.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 27.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Нова Загора

 • № 1164-МИ / 27.05.2022

  относно: назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1163-МИ / 27.05.2022

  относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

 • всички решения