Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2597-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба срещу заповед № РД-20-04/24.04.2013 г. на областния управител на област Разград

Постъпила е жалба с вх. № 1656-НС от 10.05.2013 г. от председателя на областния съвет на БСП област Разград срещу заповед № РД-20-04/24.04.2013 г. на областния управител на област Разград с която е определено помещението за съхраняване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали. Прави се оплакване, че за незаконосъобразност на заповедта, тъй като не била връчена на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, помещението се намирало в сграда със смесена собственост и безконтролен достъп, както и че пренасянето на книжата преди ЦИК да се е произнесла за резултатите от  гласуването е недопустимо.

Жалбата е недопустима. Атакуваната заповед е акт на вътрешна администрация и не подлежи на контрол пред ЦИК. Жалбоподателят няма правен интерес от атакуване на заповедта, тъй като в качеството на политическа партия БСП не е самостоятелен участник в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Отделно от това твърденията в жалбата за нарушения на ИК са неоснователни.

От извършената служебна проверка в РИК - Разград и в областната администрация се установи, че са взети всички мерки и организационни действия за спазване на Изборния кодекс и осъществяване дейността на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК при спазване на ИК и Решение № 2511-НС от 30.04.2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от председателя на областния съвет на БСП област Разград срещу заповед № РД-20-04/24.04.2013 г. на областния управител на област Разград.

Решението не подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения