Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2596-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционни избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1684-НС от 11.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

  1. От секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона, Катя Иванова Танева, ЕГН ..., като заместник-председател.
  2. От секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона, Боряна Славова Янева, ЕГН ..., като член.

ІІ. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

  1. В секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона, Боряна Славова Янева, ЕГН ..., за заместник-председател.
  2. В секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона,  Даниел Великов Димитров, ЕГН ..., за член.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения