Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2595-НС
София, 11 май 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрирани наблюдатели, представители на Комисията за отворена демокрация

Постъпило е писмо от Министерство на външните работи с вх. № 1649-НС от 10.05.2013 г. с искане да бъдат заличени като международни наблюдатели, представители на Комисията за отворена демокрация, регистрирани с решение на ЦИК № 2563-НС от 09.05.2013 г., поради невъзможността им да пристигнат в Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели, представителите на Комисията за отворена демокрация, регистрирани с Решение на ЦИК № 2563-НК от 09.05.2013 г., както следва:

 1. Хърбърт Брайън Мефорд (САЩ)
 2. Майкъл Хюстън Гето (САЩ)
 3. Кенет Евън Брикър (САЩ)
 4. Иракли Гогава (Грузия).

АНУЛИРА издадените им удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1591-НС / 03.02.2023

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1590-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1589-НС / 03.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения