Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2594-МИ/НР
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1(1-1) от 08.10.2015 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател на УС на сдружението, чрез пълномощника Стоянка Иванова Балова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2398-МИ от 29 септември 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 08.10.2015 г. от същото сдружение за регистрация за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. и за регистрация като наблюдатели на същите лица.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 265 (двеста шестдесет и пет) лица – представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На 12.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени като наблюдатели, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 251 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Три лица са вече регистрирани като наблюдатели от същото сдружение. Четири от лицата се повтарят в списъка с различни имена; шест от лицата са регистрирани като кандидати и едно лице няма навършени 18 години.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и че следва да ги регистрира с едно решение като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове и като наблюдатели в националния референдум.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 251 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Стоян Йорданов Великов

2

Костадин Тодоров Тодоров

3

Гроздан Любомиров Докузов

4

Стоичка Костадинова Мавродиева

5

Петранка Крумова Новоселска

6

Райна Димитрова Златкова

7

Васил Иванов Иванов

8

Кристина Мирославова Рашкова

9

Георги Иванов Иванов

10

Денка Георгиева Иванова

11

Иван Василев Иванов

12

Даниел Стоянов Ников

13

Светозар Петров Луканов

14

Йовка Троева Тодорова

15

Танко Маринов Статков

16

Валери Тодоров Костадинов

17

Стефан Цветиев Цеков

18

Петко Цветанов Митков

19

Марина Танкова Маринова

20

Цветелин Петров Тодоров

21

Полина Димова Димова

22

Атанаска Йорданова Василева

23

Десислава Севдалинова Русинова

24

Величка Иванова Мартинова

25

Петя Ефремова Кехайова

26

Симона Петрова Хубчева

27

Евгения Захариева Маджарова

28

Станислава Костова Костова

29

Антония Манолова Тодорова

30

Галя Радева Краева

31

Иван Грозев Делчев

32

Галя Ангелова Карапеткова

33

Ралица Йорданова Йорданова

34

Ивета Викторова Кирилова

35

Албертина Анатолиева Емилова

36

Василка Николаева Никифорова

37

Йорданка Стоилова Йорданова

38

Елена Стефанова Захариева

39

Стела Христова Шаркова

40

Росен Данчев Марков

41

Димитър Кирилов Геориев

42

Юлиана Стефанова Петрова

43

Ралица Донкова Пашова

44

Камелия Петрова Петрова

45

Велин Георгиев Джукелов

46

Стела Куртева Щилиянова

47

Юлиян Стефанов Иванов

48

Мария Пламенова Русева

49

Щефи Георгиева Щилиянова

50

Димитър Стойчев Василев

51

Невена Тодорова Йорданова

52

Светла Христова Събева

53

Кристиян Петров Анастенов

54

Николай Митков Митков

55

Жени Миткова Димитрова

56

Живко Стефанов Христов

57

Венцислав Стоянов Колев

58

Неделин Йонков Димов

59

Христофор Желязков Маринов

60

Деян Иванов Стоянов

61

Димитър Динков Димитров

62

Мартин Ангелов Добрев

63

Иван Ангелов Иванов

64

Десислава Ламбрева Иванова

65

Галина Георгиева Тодорова

66

Ирина Златкова Андреева

67

Даниела Петрова Дякова

68

Карамфил Петров Карамфилов

69

Димитър Колев Димитров

70

Даниел Христов Леков

71

Желязко Ангелов Латинов

72

Роза Кирилова Козарева

73

Гергана Стайкова Боева

74

Георги Василев Тавков

75

Иван Иванов Френкев

76

Магдалена Георгиева Прингова

77

Eлена Тодорова Гайдарова

78

Радослав Асенов Енгеров

79

Неделя Желязкова Белева

80

Николай Згуров Чуртов

81

Надка Иванова Мирчева

82

Йордан Атанасов Ташев

83

Елена Здравкова Брамова

84

Йорданка Христова Червенакова

85

Росица Колева Димитрова

86

Божидар Христов Панайотов

87

Димитър Радославов Ганичев

88

Христина Атанасова Димитрова

89

Георги Димитров Коюмджиев

90

Пенко Красимиров Пенев

91

Бисерка Филипова Корчева

92

Лилия Андреева Корчева

93

Катя Динкова Сариева

94

Лютви Кадиров Кьосев

95

Здравка Спасова Добрикова

96

Димитър Василев Барбудов

97

Марин Минчев Пашов

98

Ангел Иванов Стойчев

99

Данка Тодорова Чолакова

100

Веселка Иванова Русинова

101

Катя Демирева Букова

102

Нели Христова Хубчева

103

Йорданка Лилова Василева

104

Марийка Христова Маринова

105

Щиляна Георгиева Иванова

106

Апостол Тодоров Ангелов

107

Адриана Севдалинова Кацарова

108

Лидия Карамфилова Кехайова

109

Стоил Бориславов Кьордживанов

110

Росица Рашкова Бенковска

111

Никола Стефанов Пеев

112

Димитър Василев Добриков

113

Славка Георгиева Тунева

114

Спас Желязков Желязков

115

Васил Анастасов Кидиков

116

Шинка Манолева Величкова

117

Сашо Янков Караджов

118

Илия Любчов Ковачев

119

Юлка Симеонова Кацарова

120

Илия Павлов Мандажиев

121

Минка Людмилова Илиева

122

Зюлкиф Хасанов Рахманов

123

Бисер Албенов Адамов

124

Венцислав Веселинов Кюлхански

125

Бойко Карамфилов Куцов

126

Софка Ангелова Дагигова

127

Милко Елинов Еленски

128

Венцислав Карамфилов Куртинов

129

Весиха Мехмедова Ловарджиева

130

Емил Росенов Чаушев

131

Ериф Реджепов Молласанов

132

Захари Минчев Скаков

133

Минка Векилова Котлийска

134

Черешка Адамова Дренкова

135

Георги Иванов Михайлов

136

Георги Петков Георгиев

137

Петър Василев Маджаров

138

Виктор   Стефанов Котубов

139

Емилия Драгомирова Славчева

140

Карамфил Росенов Инев

141

Васил Тодоров Чакъров

142

Валентина Христова Каменова

143

Виолета Детелинова Меркова

144

Милка Николова Чекичева

145

Светла Стоянова Коладжиева

146

Ивайло Вихъров Ананиев

147

Силвия Емилова Михайлова

148

Румен Митков Димитров

149

Красимир Карамфилов Кьоровски

150

Нези Еминов Шунков

151

Здравко Павлов Николов

152

Емил Динков Узунов

153

Костадин Георгиев Пейков

154

Фернандес Митков Митев

155

Марияна Бойкова Стоянова

156

Стойчо Дафов Пищалов

157

Мария Георгиева Герзилова

158

Васил Янков Пелтеков

159

Георги Манолов Барганов

160

Дорка Георгиева Груева

161

Сузана Георгиева Кисьова

162

Сийка Георгиева Симеонова-Христова

163

Славка Димитрова Коюмджиева

164

Улвие Мюмюн Кьосе

165

Борис Николов Сакарев

166

Костадин Христов Златев

167

Мария Христова Белчина

168

Елка Василева Иванова

169

Милка Станоева Иванова

170

Анелия Йорданова Илиева

171

Надалина Младенова Войнова

172

Кирил Петров Иванов

173

Ани Боянова Влайкова

174

Татяна Кирилова Тодорова

175

Силвия Николова Петрова

176

Тодор Станков Манов

177

Златка Николова Теофилова

178

Корнелия Любомирова Романова-Колеолова

179

Светослав Славов Стоянов

180

Мирослав Алексиев Милков

181

Недялко Панков Новаков

182

Христо Свиленов Станчев

183

Илко Иванов Малаков

184

Пенка Стефкова Стоименова

185

Любомир Драганов Димитров

186

Методи Володиев Крумов

187

Николая Христова Кокарешкова

188

Светослав Валентинов Пожидаев

189

Севдалин Георгиев Севдалинов

190

Любомира Валериева Малева

191

Георги Руменов Армянов

192

Георги Емилов Йорданов

193

Димитър Валентинов Александров

194

Николай Георгиев Гърнев

195

Ивайла Тихомирова Томова

196

Владимир Мирчев Наков

197

Ивелина Григорова Куманова

198

Мартин Орлинов Георгиев

199

Миладин Петров Рангелов

200

Тодор Валентинов Христов

201

Филип Александров Манчев

202

Благовест Кирилов Кирилов

203

Антоанета Владимирова Методиева

204

Оля Атанасова Червендинева

205

Венцислав Антонов Димитров

206

Делян Младенов Георгиев

207

Мари Спасова Колева

208

Росица Радева Керчева

209

Боян Валентинов Лятов

210

Петя Петрова Шерденова

211

Златан Костадинов Севриев

212

Иван Иванов Илиев

213

Иван Василев Байков

214

Росен Димитров Динев

215

Мария Добрева Стефанова

216

Владимир Валериев Владимиров

217

Росен Иванов Николов

218

Александър Георгиев Хаджииванов

219

Антоанета Стоянова Симеонова

220

Димо Димов Джомев

221

Генка Димова Донкова

222

Стефан Рачев Дехнев

223

Нотю Николаев Стаменов

224

Кръстьо Тодоров Кръстев

225

Мехрибан Бегинова Мехмедова

226

Ани Стоилкова Димитрова

227

Мариян Живков Маринов

228

Стефка Димитрова Стефанова

229

Мийрем Хюсеинова Салиева

230

Боряна Димитрова Петкова

231

Павлета Тонева Йорданова

232

Боряна Кръстева Кръстева

233

Радуш Тихомиров Маринов

234

Иван Божков Иванов

235

Андрей Андреев Христов

236

Гергана Валентинова Василева

237

Тодор Димов Джомев

238

Катя Минкова Драганова

239

Атанаска Донева Райчева

240

Иван Димов Донков

241

Борис Росенов Ангелов

242

Петър Ненов Петров

243

Марин Петков Стефанов

244

Борислава Петрова Христова

245

Стоян Сергеев Стефанов

246

Величко Димитров Величков

247

Димитър Добрев Стефанов

248

Лилия Николаева Димитрова

249

Мая Мирославова Василева

250

Надя Петрова Найденова

251

Дияна Станкова Ангелова

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

 

 

Име, презиме, фамилия

 

1

Катя Колева Келевска

Лицето е регистрирано за наблюдател

2

Стефан Георгиев Георгиев

Лицето е регистрирано за наблюдател

3

Мая Стоянова Габровска

Лицето е регистрирано за наблюдател

4

Стойка Илиева Ангелова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

5

Станка Банева Кичукова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

6

Мартин Цветелинов Тодоров

Лицето е кандидат

7

Люся Николова Димитрова

Лицето е кандидат

8

Денислав Петров Давидков

Лицето е кандидат

9

Ангел Радославов Николов

Лицето е кандидат

10

Петър Тодоров Величков

Лицето е кандидат

11

Зорка Александрова Станоева

Лицето е кандидат

12

Владимир Илиев Славчев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

13

Светлозар Валентинов Борисов

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

14

Румяна Маринова Атанасова

Лицето няма навършени 18 години

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения