Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2591-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2573-НС от 9 май 2013 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № 1630-НС от 10.05.2013 г. от председателя на СИК № 321100034, Гърция, Ханя, за поправка на техническа грешка в Решение № 2573-НС от 9 май 2013 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 2573-НС от 9 май 2013 г. фамилното име на назначената за член на СИК № 321100034, Гърция, Ханя, Диана Въчева Терзиева, ЕГН ..., да се чете „Въчева" вместо „Вълчева".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения