Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2586-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: действия на СИК по копирането и предаването на копирните машини на общинската администрация

Като взе предвид писмо с изх. № И-598(3) от 09.05.2013 г. на изпълнителния директор на НСОРБ и писмо изх. № към 03.11-46/07.05.2013 г. на главния секретар на Министерския съвет, писмо вх. № 1595-НС от 09.05.2013 г. на ЦИК и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1-3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. За обезпечаване на безпроблемната работа на копирните машини е необходимо след предаването на техниката на 11 май 2013 г. да се изготви контролно тестово копие. В случай на неизправност НЕЗАБАВНО се уведомява дружеството доставчик на техниката на телефон 070010888, който функционира за цялата страна.
 2. ЗАБРАНЯВА СЕ използването на цветната мастилница и извършване на цветно копиране, тъй като при изчерпване на цветния консуматив машината спира да работи независимо от наличието на черен консуматив.
 3. След края на изборния ден и приключване на копирането на протокола на СИК представител на комисията, определен с нейно решение, предава на служител от общинската администрация копирната машина и останалите консумативи, получени на 11 май 2013 г. За предаването се съставя протокол.
 4. Предаването на техниката се извършва при условията на предходната точка и при условията, определени от всяка община, съгласно нейната специфика.
 5. Служителите, включени в мобилните групи за отстраняване на повреди, списък на секциите и разпределението им по магазини са определени с нарочна заповед.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1604-НС / 08.02.2023

  относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1603-НС / 08.02.2023

  относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1602-НС / 07.02.2023

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения