Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2581-МИ/НР
София, 13 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: сигнал от СЕМ относно предизборен агитационен клип на МК „Кауза Пловдив“, излъчени в програмата на „Пловдивска телевизия Тракия“ на 03.10.2015 г.

Постъпил е сигнал с вх. № НР-20-148/7.10.2015 г. от СЕМ относно агитационен клип на МК „Кауза Пловдив“, излъчен на 03.10.2015 г. Въпреки че в клипа се пропагандира позицията „Да“ за гласуването на Националния референдум, той следва да бъде разглеждан като агитационен клип за кампанията на местните избори на местната коалиция „Кауза Пловдив“, от името на която е обявен, като, освен това, през цялото времетраене на клипа на екрана стои образа на водача на листата за общински съветници на МК „Кауза Пловдив“ Георги Титюков.

Местните коалиции не се регистрират като участници в информационно-разяснителната кампания за националния референдум. Обстоятелството, че една от партиите в коалицията – „Кауза България“ е регистрирана като такъв участник не променя факта, че излъченият клип по същество агитира за местната коалиция и водачът на нейната листа от кандидати за общински съветници.

Това, обаче, е изрично забранено в т. 13.1 от Решение № 2293-НР на ЦИК от 22.09.2015 г., в който се забранява използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, местни коалиции, техните кандидати и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 25 октомври 2015 г.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК и т. 13.1. от Решение 22-93-НР/22.09.2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, местни коалиции, техните кандидати и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове насрочени за 25 октомври 2015 г.

ЗАБРАНЯВА излъчването на предизборен агитационен клип на МК „Кауза Пловдив“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения