Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2581-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдатели на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Постъпило е писмо с вх. № 1587-НС от 09.05.2013 г. от Ева Ръкова, пълномощник на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", регистрираното с решение на ЦИК № 2367-НС от 3 април 2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка в изписването в удостоверението на регистрирания наблюдател Стоянка Георгиева Минчева, тъй като фамилното име е Люнчева. 

С писмото се иска анулиране на издаденото удостоверение и издаване на ново удостоверение на наблюдателя Стоянка Георгиева Люнчева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 4-234/30.04.2013 г., издадено на Стоянка Георгиева Минчева.

Да се издаде удостоверение на Стоянка Георгиева Люнчева като наблюдател, изрично упълномощен представител на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения