Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2581-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдатели на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Постъпило е писмо с вх. № 1587-НС от 09.05.2013 г. от Ева Ръкова, пълномощник на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", регистрираното с решение на ЦИК № 2367-НС от 3 април 2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., с искане да бъде извършена поправка на техническа грешка в изписването в удостоверението на регистрирания наблюдател Стоянка Георгиева Минчева, тъй като фамилното име е Люнчева. 

С писмото се иска анулиране на издаденото удостоверение и издаване на ново удостоверение на наблюдателя Стоянка Георгиева Люнчева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 4-234/30.04.2013 г., издадено на Стоянка Георгиева Минчева.

Да се издаде удостоверение на Стоянка Георгиева Люнчева като наблюдател, изрично упълномощен представител на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения