Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2579-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1579-НС от 09.05.2013 г. на ЦИК от Димитър Демиров Куцаров - Председател на Националния граждански съвет на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 26 април 2013 г. по ф.д. № 314 от 2012 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Димитър Куцаров, представляващ сдружението в полза на 874 (осемстотин седемдесет и четири) лица - представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ СИ ТИ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Албена Димитрова Хайдушка
Албена Дойчинова Митева
Александра Минковска
Александра Николаева Вълчева
Александър Атанасов Матев
Александър Георгиев Матев
Александър Емилов Вълчев
Александър Йорданов Велинов
Александър Костадинов Пидов
Александър Мирославов Яначков
Александър Христов Демирев
Анастас Димитров Петканов
Анастасия Атанасова Стойнова
Анатоли Николаев Николов
Анатолий Борисов Йорданов
Анатолий Димитров Михайлов
Анатолий Иванов Ангелов
Ангел Бончев Димитров
Ангел Иванов Ангелов
Ангел Сталев Стоянов
Ангел Стефанов Андреев
Ангел Христов Цанов
Ангелина Георгиева Дякова
Андон Ганчев Андонов
Андрей Георгиев Михайлов
Андрей Стефчов Иванова
Андриана Йорданова Надева
Анелия Алексиева Иванова
Анелия Валентинова Васева
Анелия Величкова Кичева
Анелия Димитрова Димитрова
Анелия Иванова Ганева
Анелия Илиева Костова
Анелия Петрова Стефанова
Анелия Цветанова Иванонова
Анета Стефанова Петкова
Ани Илиева Иванова
Анилина Валериева Стаменова
Анита Георгиева Митова
Анка Крумова Златинова
Анна Йонова Цветкова
Анна Петрова Крайчева
Антоанина Димитрова Дикова
Антон Асенов Райков
Антон Валериев Стойнев
Антон Георгиев Узунов
Антон Йорданов Зашев
Антон Руменов Маноилов
Антония Михайлова Давидкова
Апостол Атанасов Баталов
Арсо Митков Арсов
Арсо Валентинов Митков
Асен Иванов Чонин
Асен Колев Ангелов
Асен Юлиянов Хаджиев
Аско Мехмедов Юсеинов
Аспарух Ангелов Иванов
Аспарух Митков Алексиев
Атанас Асенов Джонджуров
Атанас Борисов Зайков
Атанас Валентинов Стоянов
Атанас Георгиев Йорданов
Атанас Иванов Атанасов
Атанас Иванов Иванов
Атанас Йорданов Тошев
Атанас Кънчев Николаев
Атанас Марков Бакърджиев
Атанас Николов Николов
Атанас Петров Петров
Бейсим Хюсеин Вейсел
Биляна Димитрова Иванова
Биляна Костадинова Габерска
Бисер Добринов Стоянов
Бисерка Маринова Берова
Бисерка тотева Сопотека
Биянка Сашева Милева
Боби Бедрос Саваян
Богдан Тодоров Павлов
Богомил Иванов Иванов
Богомил Кирилов Горзданов
Бойка Николова Христова
Бойко Аспарухов Симов
Бойко Цанков Илиев
Бончо Николов Бонев
Борислав Георгиев Бориславов
Борислав Мирославов Колев
Боряна Емилова Иванова
Боряна Христова Димитрова
Бочко Тотев Цачев
Боян Владимиров Башаков
Боян Димитров Георгиев
Валентин Антонов Хараланов
Валентин Атанасов Петров
Валентин Божков Божков
Валентин Върбанов Вълков
Валентин Господинов Вълков
Валентин Иванов Иванов
Валентин Митков Алексиев
Валентин Рачев Велчев
Валентин Светлозаров Балачев
Валентин Тодоров Стоянов
Валентин Тошков Точев
Валентина Любомирова Брусарска
Валентина Манолова Петрова
Валентина Миткова Алексиева
Валери Кирилов Китанов
Валерия Христова Вълова
Валя Георгиева Рангелова
Вангел Георгиев Ганев
Ваня Здравчова Велинова
Васил Валентинов Касабов
Васил Димитров Костов
Васил Иванов Димитров
Васил Иванов Линков
Васил Иванов Мирчев
Васил Маринов Василев
Василена Василева Василиева
Василка Атанасова Мирчева-Пеева
Васко Тодоров Цанов
Велизар Георгиев Жежов
Велизар Тодоров Бруждаров
Величка Красимирова Минчева
Величка Крумова Стоименова
Величко Костадинов Парасков
Велко Петров Койчев
Венета Стефанова Василева
Венета Стоилова Цандева
Венета Христова Григорова
Венетка Славчева Цанова
Венка Генчева Калайджиева
Венцеслав Петров Йорданов
Венцислав Емилов Дойков
Венцислав Красимиров Маленов
Венцислав Пламенов Янчев
Венцислав Росенов Стоянов
Венцислав Стоянов Гетов
Венцислава Любенова Маджова
Вера Едрева Христова
Веселин Велчов Стойков
Веселин Веселинов Георгиев
Веселин Данчев Каменов
Веселин Динков Грашев
Веселин Златанов Симов
Веселин Иванов Владимиров
Веселин Митков Алексиев
Веселин Начев Бойчев
Веселин Янков Илиев
Веселина Милчова Христова
Веселинн Антонов Веселинов
Веселка Тодорова Симова
Веска Желязкова Петрова
Веска Пенчева Зеленова
Веско Емилов Чернев
Веско Тодоров Иванов
Виктор Миленов Вълков
Виктория Спасова Шопова
Виолета Атанасова Иванова
Виолета Ивайлова Горанова
Виолета Петкова Мирчева
Виолетка Йорданова Захариева
Владимир Альошев Шанов
Владимир Ангелов Илиев
Владимир Василев Йосифов
Владимир Кирилов Борисов
Владимир Любенов Дачев
Владимир Людмилов Пъшев
Владимир Ясенов Хаджиев
Владислав Дончев Владимиров
Вълчо Танчев Вълчев
Галин Иванов Димков
Галин Пламенов Георгиев
Галина Георгиева Карталева
Галина Иванова Георгиева
Галина Милкова Ичева
Галина Стойчева Чучукова
Галя Генова Цолова
Ганчо Пенчев Ганчев
Ганчо Станев Шаламанов
Геновева Йорданова Стоянова
Генчо Николов Николов
Георги Ангелов Борисов
Георги Ангелов Кацаров
Георги Атанасов Семерджиев
Георги Боянов Георгиев
Георги Валентинов Динев
Георги Вълев Джангозов
Георги Димитров Ботовски
Георги Димитров Прангов
Георги Златанов Георгиев
Георги Иванов Найденов
Георги Иванов Пампов
Георги Илиянов Петков
Георги Каменов Атанасов
Георги Кирчев Георгиев
Георги Милчов Георгиев
Георги Минчев Петров
Георги Николов Георгиев
Георги Петков Богданов
Георги Петров Петров
Георги Стефанов Ненов
Гергана Георгиева Симеонова
Гергана Сойчева Димитрова
Гергин Павлов Димитров
Гергина Петрова Радева
Гинка Миланова Ясетова
Гошо Митков Горанов
Гюра Методиева Андонова
Данаил Лазаров Колев
Данаил Цанков Стефанов
Даниел Александров Александров
Даниел Валентинов Йорданов
Даниел Йорданов Накев
Даниел Маринов Пенев
Даниела Илиева Стоянова
Даниела Красимирова Тодорова
Даниела Томова Шопова
Даниела Тотева Рангелова
Данко Иванов Вълчев
Данчо Георгиев Йорданов
Дарин Русев Чакалов
Дарина Недкова Томчева
Денис Стоилов Трендафилов
Денислав Емилов Алексов
Деню Господинов Гогов
Десислав Живков Славчев
Десислава Иванова Александрова
Десислава Марио Войнова
Десислава Руменова Кавазова
Десислава Стоянова Петкова
Детелин Димитров Михайлов
Деян Ангелов Ников
Деян Паунов Даракчиев
Деян Стефанов Янков
Дилко Димитров Димитров
Диляна Бисерова Заимова
Диляна Колева Ангелова
Диляна Русева Цонева
Димитрина Йорданова Новоселска
Димитър Анастасов Николов
Димитър Атанасов Атанасов
Димитър Борисов Димитров
Димитър Василев Динчов
Димитър Василев Кръстев
Димитър Василев Стоянов
Димитър Георгиев Ангелов
Димитър Георгиев Георгиев
Димитър Георгиев Лазаров
Димитър Георгиев Маринов
Димитър Георгиев Плачков
Димитър Грозданов Младенов
Димитър Демиров Куцаров
Димитър Дечков Дяков
Димитър Енчев Великов
Димитър Йосифов Ангелов
Димитър Костадинов Александров
Димитър Костадинов Костадинов
Димитър Кръстев Инков
Димитър Маринов Димитров
Димитър Петров Чиликов
Димитър Стоилов Кузманов
Димитър Христов Димитров
Димо Георгиев Стойнов
Димтър Константинов Василев
Димчо Георгиев Димов
Димчо Кирилов Димов
Динко Георгиев Барулов
Динчо Желев Динев
Диньо Димов Динев
Дияна Бориславова Добрева
Дияна Иванова Иванова
Добриела Радославова Славова
Добрин Петков Точев
Добринка Минковска
Добромир Тодоров Драгнев
Донка Христова Мишева
Донко Витанов Нонов
Дончо Колев Дончев
Доротея Валериева Пешева
Доца Стоянова Маринова
Драгомир Иванов Рангелов
Евгени Георгиев Марков
Евгени Иванов Калайджиев
Евгени Тодоров Матев
Евгени Яворов Захариев
Евгений Славейков Миронов
Евелина Методиева Рупецова
Евтим Величков Евтимов
Едрю Христов Едрев
Екатерина Паунова Малчева
Елвина Руменова Мишева
Елена Ангелова Николова
Елена Бориславова Рановска
Елена Василева Ангелова
Елена Иванова Сарахошева
Елена Радкова Календерска
Елена Сергеевна Козарова
Елена Христова Атанасова
Елена Христова Новакова-Ценева
Елисавета Христова Борумлиева
Елихан Марианов Нешков
Елица Василева Грозданова
Елка Бойкова Календерска
Ема Стефанова Ангелова
Емил Вълчев Лазаров
Емил Димитров Чиликов
Емил Миленков Челингиров
Емил Тодоров Димитров
Емилия Алексиева Симеонова
Емилия Сашева Лъженска
Емилиян Иванов Симеонов
Еньо Георгиев Първанов
Жасмина Валентинова Миронова
Жельо Петров Русев
Желязко Динков Динев
Желязко Русенов Желязков
Живка Въчкова Петрова
Живка Стефанова Желязкова
Живко Ангелов Митев
Живко Гаврилов Миронов
Живко Димитров
Запрян Атанасов Вълков
Захари Анчев Ръжеников
Захари Димитров Вакадинов
Захаринка Младенова Палова
Здравка Кирилова Христова
Здравка Христова Влашка
Здравко Симеонов Андреев
Злати Григоров Станев
Златина Тдорова Димитрова
Златка Пламенова Христова
Ибрахим Салиев Юзеиров
Ивайло Борисов Спасов
Ивайло Георгиев Димитров
Ивайло Илков Нейков
Ивайло Марчев Иванов
Ивайло Митков Алексиев
Ивайло Пламенов Петков
Ивалин Миков Йотов
Иван Ангелов Бочуков
Иван Боянов Стоянов
Иван Великов Иванов
Иван Георгиев Иванов
Иван Георгиев Игнатов
Иван Георгиев Кирилов
Иван Георгиев Петров
Иван Георгиев Танковски
Иван Димитров Иванов
Иван Емилов Георгиев
Иван Желев Желев
Иван Здравков Божков
Иван Кръстев Текерлийски
Иван Мирчев Самсаров
Иван Пенчев Иванов
Иван Петров Миков
Иван Радев Гошев
Иван Свиленов Митов
Иван Стоянов Иванов
Иван Христов Матев
Иван Христов Андреев
Иван Христов Дочев
Иван Христов Христов
Иван Янков Чимев
Иваничка Дафинова Николаева
Иваничка Любенова Георгиева
Иванка Александрова Танчева
Иванка Здравкова Горанова
Иванка Иванова Николова
Иванка Крумова Пашева
Иванка Неделчева Недевска
Иванка Петрова Генчева
Иванка Тодорова Василева
Иванка Цачева Кунчева
Иванка Якимова Горанова
Ивелин Чиков Бинев
Ивелина Василева Миронова
Ивелина Николаева Иванова
Ивелина Тончева Бонева
Иво Антимов Гиритлиев
Иво Желязков Ялнъзов
Игнат Недков Игнев
Илиана Желязкова Иванова
Илиана Любомирова Митрева
Илинка Игнева Вълчева
Илия Дженев Дженев
Илиян Валериев Стойнев
ИЛИЯН ИЛИЕВ СТОИМЕНОВ
Илиян Петев Костов
Илиян Петков Щипков
Илияна Димитрова Шаламанова
Йордан Атанасов Казаков
Йордан Борисов Йорданов
Йордан Генчев Стоймирски
Йордан Димитров Александров
Йордан Димитров Йорданов
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЦАНКОВ
Йордан Стойков Сократов
Йорданка Недялкова Йотова
Йорданка Николова Николова
Ирена Руменова Жекова
Кадифка Якимова Янакиева
Калин Алексиев Крумов
Калин Руменов Колев
Калоян Найденов Иванов
Камелия Владимирова Славова
Камелия Иванова Иванова
Камелия Любомирова Георгиева
Камен Христов Йорданов
Каталина Асенова Андреева
Катя Йоргакиева Неделчева
Катя Петкова Стефанова
Кина Славчева Далипова
Кирил Андреев Кирилов
Кирил Асенов Минков
Кирил Валериев Маджаров
Кирил Иванов Митев
Кирил Кирилов Христов
Кирил Любенов Дяков
Кирил Петков Петков
Кирил Свиленов Атанасов
Колю Ангелов Ичев
Колю Митев Колев
Константин Ангелов Тодоров
Константин Кирилов Димитров
Костадин Александров Къркелов
Костадин Димов Костадинов
Костадин Йорданов Гюрджеклиев
Костадин Милков Костов
Костадин Петков Гелеменов
Костадин Савов Пандуров
Костадин Стойков Гальов
Красен Иванов Иванов
Красен Кирилов Киров
Красимир Анчев Стоянов
Красимир Йорданов Ферев
Красимир Любенов Живков
Красимир Николов Колев
Красимир Тодоров Месарски
Красимир Христов Давидков
Красимир Цанков Дончев
Красимира Георгиева Караиланова
Красимира Георгиева Щипкова
Кремена Венциславова Стоянова
Кристиана Костадинова Черлъкова
Кристина Красимирова Христова
Кристиян Ангелов Митев
Кристиян Любомиров Маджов
Кристиян Николов Гунчев
Кристиян Тошков Тодоров
Кристияна Росенова Ганева
Крум Илиев Дамбов
Кръстю Иванов Стоянов
Куни Илиев Петев
Къни Илиев Христов
Лазарина Георгиева Трендафилова
Лалка Димитрова Бичева
Лалчо Митков Лалев
Лена Кирилова Петрова
Лили Георгиева Чанева
Лилия Йорданова Глинджурска
Лило Цветанов Делов
Лилян Колев Йорданов
Лиляна Андреева Николова
Лиляна Иванова Богданова
Лиляна Кочева Минчева
Лука Павлов Караколев
Лучка Николова Мутавчийска
Лъчезар Валентинов Колев
Лъчезар Маринов Стоименов
Любен Благоев Близнаков
Любима Иванова Георгиева
Любима Иванова Качева
Любка Иванова Толумова
Любомира Димитрова Коджабашева
Любомира Кирилова Николова
Людмил Христов Пъшев
Людмила Мандова Митрева
Малин Василев Стефанов
Маргарита Емилова Атанасова
Маргарита Златанова Цекова
Маргарита Кръстева Начева
Маргарита Русева Петрова
Маргарита Тодорова Иванова
Мариан Найденов Найденов
Мариана Иванова Иванова
Мариела Генчева Николова
Мариела Димитрова Гелеменова
Мариела Симеонова Иванова
Мариета Цанкова Сълева
Марийка Игнева Георгиева
Марийка Колева Генева
Марийка Колева Дончева
Марийка Тодорова Иванова
Марин Нешев Нанков
Марин Николаев Попов
Марин Тодоров Стойнов
Мария Ангелова Манева
Мария Андонова Антонова
Мария Василева Смиленова
Мария Георгиева Ангелова
Мария Георгиева Шукерска
Мария Емилова Димитрова
Мария Иванова Иванова
Мария Илиева Стоименова
Мария Илиева Стоянова
Мария Любенова Маламова
Мария Сашева Милева
Мария Спасова Младенова
Мария Христова Дурева - Бурическу
Мариян Райчев Стоев
Марияна Ванчева Стефанова
Марияна Кирилова Узунова
Марияна Христова Начева
Мартин Валериев Попов
Мартин Гиргинов Василев
Мартин Росенов Алексов
Мартин Яворов Захариев
Матей Димитров Белов
Матей Цанков Караиланов
Миглена Димитрова Куцарова
Миглена Пенкова Джамбазка
Милен Димитров Николов
Милен Николов соколов
Милена Красимирова Грозданова
Милена Миланова Иванова
Милена Славова Пейдж-Робъртс
Милчо Божинов Трендафилов
Милчо Ясенов Заимов
Минчо Русев Маринов
Мириям Здравкова Кафалиева
Мирослав Атанасов Прахов
Мирослав Димитров Георгиев
Мирослав Стефанов Маринов
Мирослава Минкова Петрова
Мирослава Сонева Кирова
Мирослава Стойчева Мусинкова
Митко Пейков Димитров
Митко Радев Митев
Митко Цанов Илиев
Митко Цанов Славчев
Митрю Иванов Митрев
Михаела Кирилова Борисова
Михаил Атанасов Атанасов
Михаил Веселинов Бойчев
Михаил Иванов Михайлов
Михаил Петров Петров
Михаил Стефанов Сотиров
Младен Демиров Чолаков
Младен Маринов Колев
Момчил Тодоров Тачев
Моравка Василева Аначкова
Моско Христов Златкин
Мустафа Ибрахимов Мустафов
Мустафа Хюсеин Ереджеб
Надка Недялкова Тотева
Надка Цанкова Стефанова
Найден Тодоров Димитров
Найден Тотев Найденов
Наталия Богданова Кавръкова
Наталия Василева Колева
Наталия Георгиева Койкова
Нато Динчев Натов
Неда Крумова Воева
Неделчо Радев Димитров
Недко Вълчев Кунчев
Недко Игнев Вълчев
Недко Томчев Маринов
Недялка Пенчева Мяховска
Недялко Георгиев Недялков
Недялко Николаев Коцев
Недялко Петров Недялков
Нели Бориславова Банчева
Нели Владимирова Минковска
Ненко Христов Ненчев
Нешо Дамянов Нанков
Никола Атанасов Узунов
Никола Генчев Николов
Никола Енев Иванов
Никола Иванов Зикатанов
Никола Николов Николов
Николай Атанасов Тонев
Николай Генчев Николов
Николай Георгиев Билбилев
Николай Емилов Стоянов
Николай Иванов Найденов
Николай Йорданов Стоянов
Николай Недков Игнев
Николай Петров Николов
Николай Стефанов Голашки
Николай Стефанов Ненов
Николай Стефанов Николов
Николай Тодоров Арабаджиев
Николета Красимирова Давидкова
Николина Димитрова Иванова
Николинка Пешкова Калчева
Нина Димитрова Костадинова
Нора Русева Чакалова
Огнян Свиленов Цветанов
Огнян Цвятков Цветков
Октай Фахри Шевкед
Олга Георгиева Стефанова
Олег Методиев Стаменков
Оля Павлова Спасова
Павел Мирков Димов
Павел Мишков Петков
Павел Станиславов Енев
Павлин Йорданов Пенчев
Павлин Митев Петков
Панайот Богословов Панайотов
Панайот Бориславов Борисов
Панайот Димитров Георгиев
Паун Вълков Стоянов
Пенка Едрева Кочева
Пенка Лалова Гюзелева
Пенка Стоянова Дечева
Пенка Цанова Димова
Пенчо Йорданов Пенчев
Пеньо Атанасов Георгиев
Пепо Младенов Петков
Петко Дяков Петков
Петко Маринов Ангелов
Петко Маринов Петков
Петко Николов Вълчев
Петко Николов Пенковски
Петранка Кирилова Шиева
Петранка Николова Симеонова
Петранка Спасова Стоименова
Петър Божидаров Александров
Петър Величков Хаджиев
Петър Димитров Чиликов
Петър Естов ПЕТРОВ
Петър Йорданов Щърбев
Петър Костадинов Петров
Петър Лазаров Гергинов
Петър Неделчев Петров
Петър Николов Костов
Петър Руменов Котлийски
Петър Симеонов Александров
Петър Стефанов Мичев
Петър Тодоров Петров
Петя Василева Ивайлова
Петя Юрданова Николова
Пламен Андреев Първанов
Пламен Атанасов Бойчев
Пламен Дончев Петков
Пламен Иванов Тодоров
Пламен Любомиров Василев
Пламен Минчев Петров
Пламен Петков Петров
Пламен Светославов Солачки
Пламен Стефанов Бичев
Пламен Стефанов Христов
Пламен Стоянов Йорданов
Пламена Викторова Хаджиева
Пламена Константинова Димитрова
Пламена Младенова Иванова
Поля Христова Маринова
Поля Цанова Панова
Преслав Иванов Ангелов
Пънчо Ангелов Андреев
Първан Ерменков Първанов
Ради Колев Радев
Радка Илиева Маринова
Радка Цанкова Димитрова
Радко Димитров Димитров
Радослав Валентинов Димитров
Радослав Дочев Дочев
Радослав Иванов Анакиев
Радослав Тодоров Димитров
Радослава Милкова Аврамова
Радостин Димитров Янков
Радостин Емилов Сотиров
Радостин Иванов Ванчев
Радостин Кузев Георгиев
Радостина Георгиева Бойнска
Радостина Георгиева Георгиева
Райко Тодоров Цурински
Райна Иванова Радева
Ралица Асенова Георгиева
Ралица Въчкова Ангелова
Ралица Цветанова Колева
Рангел Тодоров Кунов
Расим Осман Расим
Рахма Ибрахимова Мехмедалиева
Ремзи Якуб Ереджеб
Ридван Ахмедов Мехмедов
Роза Андонова Иванова
Росен Александров Калчев
Росен Николов Кичев
Росица Иванова Илиева
Росица Любенова Димова
Росица Любомирова Тодорова
Росица Петкова Лалева
Румен Асенов Атовски
Румяна Антонова Тошева
Румяна Данаилова Ангелова
Румяна Иванова Радева - Митева
Румяна Йорданова Тамакярска
Румяна Маинова Едрева
Румяна Маинова Тодорова
Руска Димитрова Николова
Сава Добрев Савов
Салвета Захариева Кафалиева
Сашка Иванова Александрова
Сашка Петрова Сугарева
Сашо Антонов Шибилов
Сашо Йорданов Байчев
Сашо Маринов Кирков
Светла Данова Кънчева
Светла Младенова Ингилизова
Светла Младенова Кошничарова
Светла Симеонова Пингалова
Светлана Богомилова Савчева
Светлана Вангелова Гегова
Светлана Иванова Димитрова
Светлин Любомиров Станков
Светослав Георгиев Тодоров
Светослав Димов Георгиев
Светослав Емилов Стойнев
Светослав Иванов Боянов
Светослав Кирилов Струнджев
Светослав Петров Иванов
Светослав Христов Христов
Севгин Исмаилов Муталибов
Севдалина Вълкова Бакърджиева
Седефчо Борисов Димитров
Сергей Иванов Зонгов
Сергей Йончев Йончев
Сергей Николаев Цандев
Сергей Стефанов Петров
Сийка Николова Николова
Сийка Руженова Чикуркева
Силвия Алексиева Ангелова
Силвия Асенова Вълчева
Силвия Димчова Владимирова
Синтия Мишова Вълчева-Еретриаду
Славка Ненчева Маринова
Снежана Николова Смилева
Снежана Петрова Текерлийска
Снежана Сабинова Чокова
Снежана Стоянова Зашева
Снежана Тошкова Илиева
Соня Драгинова Димитрова
Сотир Кирилов Ганев
Спас Георгиев Михайлов
Спас Тодоров Христов
Спаска Страхилова Александрова
Станимир Димитров Маринов
Станимир Иванов Дамянов
Станимир Тодоров Събев
Станислав Ангелов Стоянов
Станислав Иванов Иванов
Станислав Петков Желев
Станислав Пламенов Йорданов
Станислава Йорданова Керелска
Станка Дамянова Атанасова
Стела Тодорова Александрова
Стефан Бойков Благоев
Стефан Гетов Стефанов
Стефан Димитров Глинджурски
Стефан Дончев Дончев
Стефан Жоров Шаламанов
Стефан Маринов Коев
Стефан Маринов Колев
Стефан Николаев Гулашки
Стефан Петров Петров
Стефан Христов Ненов
Стефан Христов Стефанов
Стефан Христов Христов
Стефка Данаилова Вескова
Стефка Жорова Лазова
Стилиян Атанасов Димитров
Стойна Минчева Рахнева
Стоян Белчев Стоянов
Стоян Димитров Парапанов
Стоян Здравков Иванов
Стоян Йорданов Данев
Стоян Недков Томчев
Страхил Илиев Александров
Съби Боянов Ботев
Танчо Вълчев Танчев
Танчо Тодоров Минков
Таню Петров Петров
Таня Ангелова Котакова
Таня Атанасова Минкова
Таня Олегова Христова
Таня Стоянова Гюзелева
Таско Ангелов Димитров
Татяна Тодорова Петрова
Теньо Недев Тенев
Теодор Енчев Димитров
Теодор Илчев Илиев
Теодор Митков Димитров
Теодора Видева Иванова
Теодора Емилова Иванова
Теодора Иванова Бичева
Теодора Йорданова Перова
Теодора Николова Давидкова
Тихомир Венелинов Станев
Тодор Борисов Анев
Тодор Вълков Марлов
Тодор Иванов Тодоров
Тодор Иванов Чимев
Тодор Парушев Тодоров
Тодор Станчев Тодоров
Тодорина Миланова Миланова
Тодорица Петкова Димитрова
Тодорка Илиева Димитрова
Тошо Манов Петков
Тошо Недков Иванов
Тюркян Зияева Ибрямова
Фани Георгиева Белнейска
Фанка Асенова Асенова
Фанка Стойнева Венева
Филип Минчев Ханчев
Хараланби Божидаров Маринов
Христина Борисова Ковачева
Христина Василева Христова
Христина Жекова Христова
Христина Панайотова Митева
Христина Петрова Струнджева
Християн Райчев Стоев
Христо Бялков Георгиев
Христо Димитров Хаджиев
Христо Димитров Христов
Христо Динков Димитров
Христо Едрев Христов
Христо Едрев Христов
Христо Иванов Христов
Христо Колев Керанов
Христо Костадинов Атанасов
Христо Красимиров Давидков
Христо Маринов Михайлов
Христо Петров Кименов
Христо Стоянов Христов
Христомир Кирилов Брашованов
Христофор Борисов Георгиев
Цанка Христова Палова
Цанко Димитров Ангелов
Цанко Иванов Цанев
Цанко Петков Манов
Цанко Петков Найденов
Цано Панов Цанов
Цано Христов Едрев
Цацко Даков Нинчев
Цветан Владимиров Йовов
Цветан Генчев Генев
Цветан Иванов Глухчев
Цветан Илиев Ангелов
Цветан Константинов Цанков
Цветан Съйков Николов
Цветанка Атанасова Павлова
Цветелина Валентинова Вълчева
Цветелина Михайлова Цветанска
Цветелина Стоянова Недева
Цветомир Веселинов Цанков
Цветомир Пепов Младенов
Цветомир Стефанов Хаджистанчев
Ценко Пламенов Дончев
Ценко Стилиянов Цанов
Цонка Радоева Самоилова
Цонко Цветанов Цоков
Чавдар Янков Градев
Юлия Георгиева Петканова
Юлия Драганова Мазурска
Юлия Стефанова Благоева
Юлиян Алексиев Виранов
Юлиян Славчев Милев
Юрий Димитров Йорданов
Янка Кирилова Костадинова
Янко Борисов Витанов
Янко Иванов Младенов
Янко Петров Михалев
Ясен Соколов Заимов
Ясим Хасанов Наимов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения