Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2578-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1570-НС от 09.05.2013 г. на ЦИК от Таня Анчева Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 46 (четиридесет и шест) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
Минка Борисова Костадинова
Стефан Георгиев Стефанов
Иванка Минова Минова
Цветан Борисов Костадинов
Иван Костадинов Драганов
Атанас Атанасов Димитров
Величко Иванов Драганов
Величко Иванов Маринов
Васко Асенов Димитров
Ангел Николаев Ангелов
Ивайло Спасов Йорданов
Лазар Васков Михайлов
Митко Христов Петров
Костадин Мишев Иванов
Христо Миков Христов
Петър Петков Методиев
Марин Тодоров Маринов
Николай Ангелов Наков
Николай Стефанов Ангелов
Пешо Мирославов Иванов
Васко Рачов Михайлов
Илия Асенов Балилов
Валери Асенов Начев
Атанас Петков Драганов
Георгина Тошкова Борисова
Марио Николаев Митев
Ангела Николаева Митева
Ангел Николаев Славчев
Лиляна Венкова Тодорова
Петър Венков Балабански
Величка Георгиева Гълъбова
Иван Атанасов Томов
Георги Боянов Гатев
Ангел Спасов Ламбов
Георги Асенов Ковачев
Румен Тодоров Данов
Марийка Колева Дачовска
Диана Иванова Тодорова
Цветанка Нанова Нанкова
Камелия Маринова Ценова
Оля Мирославова Михайлова
Петър Кръстев Иванов
Веселин Маринов Лалев
Гергана Пламенова Виткова
Васил Стоянов Брестенски
Иван Лалев Цолов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения