Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2577-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в удостоверение за наблюдатели на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

Постъпило е писмо с вх. № 1580-НС от 09.05.2013 г. от Георги Атанасов, представляващ сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", регистрираното с решение на ЦИК № 2445-НС от 18 април 2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., с искане да бъдат издадени нови удостоверения на регистрираните наблюдатели Екатерина Давидова Давидова и Мая Иванова Иванова, тъй като са допуснати технически грешки при изписването на имената. 

Към писмото са приложени удостоверенията на регистрираните наблюдатели.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

АНУЛИРА издадените удостоверения № 8-133/30.04.2013 г., издадено на Екатерина Давидова Давидова и № 8-203/30.04.2013 г., издадено на Маю Иванова Иванова.

Да се издадат удостоверения на Екатерина Давидова Давидова и Мая Иванова Иванова като наблюдатели, изрично упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения