Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2576-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Антон Николаев Георгиев – управител и представляващ „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД, срещу решение № 128-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Свищов

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1238 от 09.10.2015 г. от Антон Николаев Георгиев в качеството му на управител и представляващ „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД срещу решение № 128-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Свищов. С обжалваното решение ОИК – Свищов, на основание чл. 496, ал. 1 и 2 от ИК е установила извършено нарушение на разпоредбите на чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК от „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Свищов, и е комплектувана с преписката по издаване на оспорваното решение на 09.10.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решение № 128-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Свищов, е незаконосъобразно и неправилно по аргументи, които подробно излага в жалбата, а именно, че не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК, тъй като условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите, по които се предоставя време за отразяване на предизборната кампания, са публикувани ни интернет страницата на медията и същите са предоставени с нарочно писмо с вх. № 90/06.10.2015 г. на ОИК – Свищов, с което е изпълнена разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от ИК.

В подкрепа на твърденията, обосноваващи липсата на нарушение по чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК, жалбоподателят сочи, че същият е предоставил заверено копие от договор, който е сключен с ПП „Демократи за силна България“ за предоставяне на реклама и PR-съобщения в онлайн издание, сключен между медията и политическата сила на 30.09.2015 г., както и, че на интернет страницата на електронната медия са публикувани условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания и тарифите, по които те се извършват.

Към жалбата са приложени: писмо от изх. № 90 от 06.10.2015 г. на „ВИДЕОСАТ-НОВЕ“ ООД, гр. Свищов, за определяне поредността за излъчване на предизборните материали и клипове на политически партии и коалиции на политически канал „НОВЕ“.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

С обжалваното решение ОИК – Свищов се е произнесла по жалба, подадена от Симеон Минчев Симеонов, упълномощен представител на Българска социалистическа партия, за извършено нарушение от „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД по чл. 178, чл. 180, чл. 187, чл. 196 и чл. 198 от ИК при отразяване на предизборната кампания на МК „За Свищов“. За да се произнесе по жалбата, с писмо изх. № 5/05.10.2015 г. ОИК – Свищов е изискала от „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД запис на предаването, излъчено на 02.10.2015 г., както и информация дали предаването е излъчено повторно.

С писмо вх. № 72/02.10.2015 г. „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД е изпратило поискания дигитален запис на предаването.

След извършена проверка ОИК е установила, че на интернет адрес nove.vdsbg.com/files.Mestni_izbori_2015.pdf на електронната медия има изписани следните полета:

 1. Ценова листа за изработка и излъчване на видеоматериали по време на предизборната кампания;
 2. Договор за реклама и PR-съобщения в онлайн издание – кампания за местни избори 2015 г.;
 3. Местни избори 2015 г.

В същите липсва информация относно условията и реда за отразяване на предизборната кампания съгласно чл. 198, ал. 4 от ИК.

Въз основа на така събраните доказателства ОИК – Свищов е приела за установени извършени нарушения по чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК.

От представените към преписката доказателства е видно, че „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД не е изпълнило задължението, произтичащо от разпоредбите на чл. 198,  ал. 4 и 5 от ИК, с оглед на което ЦИК приема за правилни и обосновани изводите на ОИК – Свищов за наличието на нарушение на разпоредбата на чл. 198, ал. 4 и 5 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Антон Николаев Георгиев – управител и представляващ „ВИДЕОСАТ НОВЕ“ ООД, срещу решение № 128-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Свищов, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения