Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2576-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1580-НС от 09.05.2013 г. на ЦИК от Георги Атанасов - председател на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", регистрирано с Решение № 2445-НС от 18 април 2013 г. на ЦИК, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Георги Атанасов, представляващ сдружението в полза на 32 (тридесет и две) лица - упълномощени представители на „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
Бисерка Спасова Маркова
Васил Божанов Трифонов
Георги Иванов Георгиев
Данаил Петков Йорданов
Димитринка Стефанова Генова
Димитър Петров Динев
Евгения Борисова Йорданова
Ивилин Христов Христов
Кристин Пламенова Благоева
Румен Василев Митев
Стефани Венциславова Костова
Тодора Атанасова Костодинова
Цветан Альошев Цветанов
Георги Димитров Георгиев
Цветан Кирилов Цветков
Иванка Петрова Стоянова
Поля Иванова Стефанова
Неделчо Христов Неделчев
Десислава Николаева Маринова
Николай Колев Кискинов
Снежанка Аврамова Стоименова
Габриела Емилова Макариева
Атанас Василев Атанасов
Тодор Стефанов Чоранов
Стефчо Милков Стефанов
Тодор Илиев Стайков
Катя Александрова Данчева
Пламен Божидаров Мехлемов
Богомил Тодоров Маринов
Мария Станчева Найденова
Галина Йорданова Тодорова
Мария Венцеславова Тенчева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения