Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2573-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и поправка на технически грешки в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. и Решение № 2549-НС от 8 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1576-НС от 09.05.2013 г. от МВнР с предложения за промени в състави на СИК извън страната и поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г., писмо с вх. № 1555-НС от 09.05.2013 г. от КП „Коалиция за България" за поправка на техническа грешка в Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г. на ЦИК и писмо с вх. № 1574-НС от 09.05.2013 г. от ПП „ГЕРБ" за поправка на техническа грешка в Решение № 2549-НС от 8 май 2013 г. на ЦИК

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 322300081, Корея, Сеул, Филип Спасов Ашминов, ЕГН ..., като секретар.
 2. От секционна избирателна комисия № № 321600045, Испания, Валенсия, Цветана Иванова Ангелова, като секретар.
 3. От секционна избирателна комисия № № 321600051, Испания, Колядо Вилялба, Соня Николова Баждарова, ЕГН ..., като зам.-председател, и Атанаска Николова Влайкова, ЕГН ..., като член.
 4. От секционна избирателна комисия № 323500095, ОАЕ, Дубай, Розалия Захариева Попова, ЕГН ..., като председател.
 5. От секционна избирателна комисия № 324100102, Южна Африка, Претория, Йордан Кръстев Радкев, ЕГН ..., като зам.-председател.
 6. От секционна избирателна комисия № 321100034, Гърция, Ханя, Петър Иванов Терзиев, ЕГН ..., като член.
 7. От секционна избирателна комисия № 321100032, Гърция, Патра, Пламен Атанасов Саманджиев, ЕГН ..., като член.
 8. От секционна избирателна комисия № 321100028, Гърция, Йерапетра, Георги Росенов Георгиев, ЕГН ..., като секретар.
 9. От секционна избирателна комисия № 321600055, Испания, Малага, Таня Николова Атанасова, ЕГН ..., като секретар.
 10. От секционна избирателна комисия № 321600052, Испания, Йорет де Мар, Стефка Георгиева Енева, ЕГН ..., като член.
 11. От секционна избирателна комисия № 321900070, Канада, Монреал, Татяна Цанова Цанова, ЕГН ..., като член.
 12. От секционна избирателна комисия № 324200113, САЩ, Чикаго, Хриска Маринова Перфанова, ЕГН ..., като член.

І. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 322300081, Корея, Сеул, Милена Орлинова Лазарова, ЕГН ..., за секретар.
 2. В секционна избирателна комисия № 321600045, Испания, Валенсия, Десислава Николаева Стоянова, ЕГН ..., за секретар.
 3. В секционна избирателна комисия № 321600051, Испания, Колядо Вилялба, Любка Иванова Добрева, ЕГН ..., за зам.-председател, и Ирена Илиева Гагова, ЕГН ..., за член.
 4. В секционна избирателна комисия № 323500095, ОАЕ, Дубай, Нора Владимирова Иванова-Едлецбергер, ЕГН ..., за председател.
 5. В секционна избирателна комисия № 324100102, Южна Африка, Претория, Валентина Богомилова Ангелова, ЕГН ..., за зам.-председател.
 6. В секционна избирателна комисия № 321100034, Гърция, Ханя, Диана Вълчева Терзиева, ЕГН ..., за член.
 7. В секционна избирателна комисия № 321100032, Гърция, Патра, Пенка Димитрова Стефанова, ЕГН ..., за член.
 8. В секционна избирателна комисия № 321100028, Гърция, Йерапетра, Митко Ангелов Симов, ЕГН ..., за секретар.
 9. В секционна избирателна комисия № 321600055, Испания, Малага, Александър Георгиев Мутавчийски, ЕГН ..., за секретар.
 10. В секционна избирателна комисия № 321600052, Испания, Йорет де Мар, Мария Георгиева Ангелова, ЕГН ..., за член.
 11. В секционна избирателна комисия № 321900070, Канада, Монреал, Валентина Николаева Андонова-Будникова, ЕГН ..., за член.
 12. От секционна избирателна комисия № 324200113, САЩ, Чикаго, Златка Петрова Галънска, ЕГН ..., за член.

ІІІ. ДОПУСКА поправка на технически грешки:

 1. В Решение № 2507-НС от 29 април 2013 г.:
  • презимето на назначената за зам.-председател на СИК № 320200002, Австрия, Виена, Александра Алексеева Йолова, ЕГН ..., да се чете „Алексеева" вместо „Алексиева";
  • фамилията на назначената за секретар на СИК №322800086, Македония, Битоля, Марийка Василева Савова, ЕГН ..., да се чете „Савова" вместо „Спасова".
 2. В Решение № 2549-НС от 8 май 2013 г. личното име на назначения за член на СИК № 322800087, Македония, Скопие, Ивайло Томов Илиев, ЕГН ..., да се чете „Ивайло" вместо „Иво".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3367-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3365-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения