Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2572-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: коригиране на техническа грешка, допусната в Решение № 2331-НС от 29 март 2013 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № 1582-НС от 09.05.2013 г., с искане да бъде извършена поправка в името на регистрирания международен наблюдател от Костас Триантафилос (Гърция) на Константинос Триантафилос (Гърция).

Със заявлението се иска издаване на ново удостоверение.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21б във връзка с чл. 101б, § 1, т. 18, буква „а" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Личното име на регистрирания като международен наблюдател с Решение № 2331-НС от 29 март 2013 г. вместо Костас Триантафилос (Гърция) да се чете Константинос Триантафилос (Гърция).

Анулира издаденото удостоверение.

Регистрираният наблюдател да се впише в електронния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения