Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2571-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1542-НС от 08.05.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 340 (триста и четиридесет) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
Петко Стоянов Паскалев
Александър Райчов Александров
Борислав Стефанов Етрополски
Христо Станков Боянов
Иво Христов Станков
Явор Стоянов Живков
Огнян Димитров Лазов
Милчо Славчев Славчев
Румен Истилиянов Крумов
Валентин Василев Дончев
Борис Николов Димчев
Здравка Георгиева Ангелова
Светла Петкова Билярска
Антон Петков Донев
Стоянка Георгиева Маринова
Жулиета Огнянова Дончева
Александър Каменов Стефанов
Чанита Борисова Динева
Миглена Димчева Петрова
Таня Георгиева Караджова
Веселин Кънчев Митев
Николай Георгиев Николов
Аспарух Илиев Сапунджиев
Миглена Евгениева Атанасова
Зорка Недкова Василева
Елена Янева Димитрова
Женя Живкова Дечева
Евелина Иванова Петрова
Димитър Делев Димитров
Борислава Христова Христова
Митко Гочев Сирмов
Добринка Генева Стоева
Жулиета Канева Жекова
Иван Кунев Димитров
Павел Петков Петков
Станка Гочева Севрийска
Тони Янчев Андонов
Йорданка Петрова Русева
Желязко Тотев Желязков
Велика Иванова Желязкова
Ангелинка Танева Токова
Токо Славчев Токов
Милка Цветанова Андонова
Стефка Климентова Павлова
Славка Братанова Ботева
Гено Господинов Данев
Надка Илиева Ангелова
Тодор Янчев Георгиев
Иван Димитров Господинов
Тодор Георгиев Ангелов
Борислав Живков Донев
Мария Георгиева Николова
Пенка Дикова Кирева
Димитър Проданов Митев
Тодор Маринов Тодоров
Щерьо Милев Манолов
Иван Милев Иванов
Асен Иванов Атанасов
Ангел Бонев Господинов
Иванка Петкова Милева
Янко Атанасов Сгурев
Иван Тенев Чанков
Тонка Ангелова Кирова
Татяна Петрова Грозева
Слави Тонев Славов
Иванка Петкова Петкова
Анна Диянова Демирева
Михаил Альошев Йорданов
Стефан Пламенов Стефанов
Бонка Ангелова Митев
Иван Иванов Иванов
Ваня Иванова Пенева
Делка Димова Миланова
Йордан Станков Иванов
Наталия Пенева Пенева
Господин Панчев Господинов
Ганка Нанева Георгиева
Тонка Русева Колева
Петра Георгиева Георгиева
Панчо Богоров Панев
Тонка Ангелова Иванова
Шидер Альошев Михайлов
Господинка Вълчева Георгиева
Георги Атанасов Георгиев
Митьо Гочев Митев
Елена Найденова Жекова
Танко Тодоров Танев
Хубка Петрова Димитрова
Господин Димитров Чанков
Асен Стоянов Ангелов
Красимир Динков Господинов
Янко Стоянов Ангелов
Гошо Колев Йорданов
Вълка Вълкова Георгиева
Динко Хубенов Пончев
Делчо Димитров Гаджанов
Христос Георгиев Георгиев
Митко Манев Дамянов
Кръстю Ангелов Кръстев
Минка Господинова Казакова
Венета Недялкова Юлиянова
Величка Груйчева Чорбаджиева
Анче Йорданова Къркеланова
Христина Танева Танева,
Добринка Димова Тодорова
Христо Апостолов Полименов
Елена Георгиева Кръстева
Мария Емилова Абаджиева
Недялка Димитрова Дякова
Лиляна Якимова Йорданова-Апостолова
Желязко Димитров Желязков,
Георги Костов Пехливанов
Георги Атанасов Янчев
Росица Христова Татарова
Николай Огнянов Кьорев
Наско Димитров Авджиев
Златка Димитрова Долапчиева,
Яков Стоянов Яков,
Димитър Христов Тунанов
Цветомир Асенов Славов
Бистра Ангелова Сариева
Веселин Михайлов Оджаков,
Атанас Асенов Сариев
Милена Желязкова Колева
Данчо Димитров Данев
Димитър Георгиев Караянев
Алексей Евгениев Дикмьов
Павлина Димитрова Палаузова
Димитър Славчев Гемеджиев
Ахмед Ахмедали Адем
Тодор Николов Чанков
Димитрина Василева Милева
Никола Георгиев Илчев
Мария Христова Стамболова
Тодорка Димитрова Кирова
Сашо Киров Кепенеклиев
Георги Димитров Марков
Костадин Димов Тамахкяров
Димитър Иванов Кискинов
Златка Делчева Христова
Любка Славчева Димитрова
Тонка Петкова Грозданова
Марийка Панайотова Япаджиева,
Емилия Асенова Делииванова,
Донка Стайнова Атанасова,
Фила Ангелова Иванова,
Красимир Атанасов Кръстев,
Димитър Вълчев Райков,
Пейко Христов Йовов
Красимира Иванова Петкова,
Иванка Ангелова Караманова
Мара Грозева Калчева
Райчо Ангелов Гайдаджиев
Йордан Кръстев Чолаков
Петър Крумов Янчев
Диян Димитров Атанасов
Атанас Райчев Стоев
Иван Сидеров Милушев
Радка Станкова Маркова
Тодор Захариев Керанов
Ангел Николов Митков
Никола Тодоров Сараколев
Димитър Райчев Стоев
Атанас Николов Видев
Димитринка Колева Янчева
Петър Георгиев Петров
Златко Делчев Тодоров
Господин Петров Господинов
Северина Синчецова Кирилова
Грозданка Димова Стойкова
Димитър Стойков Димитров
Донка Рафаилова Добрева
Начко Милев Русев
Павлин Николов Михайлов
Василка Петрова Паронова
Стефка Гочева Въкова
Дафина Вълкова Костадинова
Танка Янчева Гочева
Мустафа Мустафа Хюмед
Аракши Петков Аракшиев
Маринка Чанкова Гъркова
Христо Димитров Славов
Янка Желязкова Добрева
Карамфил Георгиев Янакиев
Вълчан Николов Тодоров
Кольо Генчев Колев
Христина Желева Георгиева
Атанас Василев Атанасов
Георги Вангелов Илиев
Десислава Георгиева Шивикова
Димитър Георгиев Митев
Елена Тодорова Митева
Златомир Димитров Костадинов
Надежда Иванова Янакиева
Недялка Краева Георгиева
Никола Илиев Динков
София Гочева Гочева
Андон Куртев Атанасов
Георги Димитров Димитров
София Ангелова Сталева
Десислава Димитрова Димитрова
Маринка Георгиева Колева
Мариана Йорданова Димитрова
Софка Георгиева Балъкчиева
Елена Василева Аргирова
Катя Димитрова Янакиева
Мария Янева Даралова
Златка Илиева Георгиева
Елена Илиева Атанасова
Елена Стоянова Сюлеменчева
Петър Георгиев Чекичев
Павел Благоев Лилянов
Константинка Стефанова Фотева
Мария Вълчева Кръстева
Марийка Георгиева Панайотова
Иван Димитров Атанасов
Никола Василев Николов
Мария Георгиева Андонова
Елена Динчева Георгиева
Георги Атанасов Колешев
Елена Мандиева Бахарова
Станимир Христов Русинов
Георги Илиев Георгиев
Костадин Митев Костадинов
Недка Димитрова Щерева
Пейка Богданова Господинова
Павел Димитров Полихронов
Антон Желев Петров
Димитър Симеонов Димитров
Никола Ангелов Георгиев
Недялко Колев Мазгалов
Теменуга Жекова Петрова
Иванка Матева Пашова
Михаил Жеков Тодоров
Мария Митева Палазова
Господин Димитров Мирчев
Кирил Димов Димов
Митко Господинов Петров
Тодор Тонев Добчев
Слави Генев Караславов
Ганка Славова Делчева
Тоска Димова Чолакова
Стефан Василев Ночев
Теню Иванов Колев
Делчо Георгиев Тенев
Тальо Лозков Налбантов
Славчо Иванов Минев
Коста Кръстев Иванов
Янчо Талев Янчев
Димитрия Николова Тенчева
Сийка Алексиева Романова
Асен Веселинов Йорданов
Станка Георгиева Благова
Лозан Георгиев Кокалчев
Райме Тасим Али
Али Иса Муса
Дорка Славчева Налбантова
Росица Петкова Панделиева
Димитрия Тенева Ночева
Саша Тенчева Черешева
Елена Георгиева Маркова
Пламен Марчев Марков
Жулиета Михайлова Ламбова
Димитър Латунов Димитров
Красимир Недялков Романов
Никола Янков Мандаджиев
Танчо Бойдев Ангов
Елка Илиева Русева
Тенчо Ванчев Марков
Атанас Делчев Райчев
Дина Гочева Марашева
Петър Георгиев Петров
Пенка Кирилова Терзиева
Янка Андонова Терзиева
Калина Димитрова Георгова
Тянка Димова Пъстрилова
Павлина Миткова Янева
Димитрина Стайкова Къркилова
Дора Иванова Шакова
Христо Иванов Христов
Мария Павлова Зафирова
Добрин Георгиев Парнаров
Стайка Лазарова Скерлева
Кера Иванова Спирова
Димитър Николаев Димитров
Димитринка Павлова Петкова
Радостин Динков Илиев
Атанас Петров Маврев
Георги Димитров Чаушев
Данчо Димитров Трифонов
Пенка Георгиева Арабаджиева
Димитър Николов Загорчев
Димитър Георгиев Низамов
Георги Георгиев Татаров
Марин Стоянов Инджов
Яни Димитров Гочев
Росиян Димитров Колев
Яна Димчева Заркова
Иванка Борисова Циганчева
Фани Христозова Димитрова
Добромира Славчева Заркова
Даниела Вълчева Борисова
Петя Койнова Александрова
Кремена Пенева Канева
Никола Димитров Павлов
Ганка Димова Дончева
Христо Любомиров Динков
Слави Банев Карчев
Стоян Георгиев Стоянов
Йордан Колев Иванов
Янка Стоянова Христова
Добринка Тодорова Георгиева
Пламен Тихомиров Пейков
Свилен Георгиев Колев
Димитър Славчев Сакалов
Делчо Аракшиев Иванов
Мирослав Георгиев Райдовски
Георги Иванов Георгиев
Димитринка Запрянова Георгиева
Христо Симеонов Чанталиев
Иван Сенков Димитров
Митко Христов Тонев
Коста Николов Костов
Митко Тянев Вълчев
Михаил Георгиев Митков
Иванка Димитрова Петкова
Гочо Димитров Колев
Милена Димитрова Павлова
Теню Йорданов Кавалджиев
Димка Вълева Вълчанова
Сийка Трендафилова Ставрева
Славчо Стоянов Ванчев
Тянка Генева Акова
Колю Радев Куртев
Груйчо Живков Грозев
Недялка Колева Корназова
Ивелина Станчева Тодорова
Делчо Желязков Маджаров
Иван Илиев Иванов
Иван Митев Димитров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения