Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 257-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Малко Търново, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Малко Търново, област Бургас, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-122 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Малко Търново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Малко Търново, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димо Грудов Кутлев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Теодора Иванова Борисова

 

СЕКРЕТАР:

Татяна Георгиева Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николина Андонова Андонова

 

 

Ирина Иванова Станчева

 

 

Бонка Кръстева Дикова

 

 

Красимира Георгиева Андонова

 

 

Валентина Иванова Филчева

 

 

Марийка Георгиева Янова

 

 

Лиляна Димитрова Германова

 

 

Калина Стоянова Йовчева

 

 

Златка Вълчева Петкова

 

 

Стела Кирова Димитрова

 

 

Кети Петкова Андонова

 

 

Димитрина Иванова Мешлинкова

 

 

Златка Йорданова Петкова

 

 

Вярка Симеонова Сербезова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения