Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2569-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: брой и удостоверяване на членовете на СИК, които предават изборните книжа и материали на РИК, съответно на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 7, чл. 230, ал. 1, чл. 233 от  Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Екземплярите от протоколите и останалите книжа и материали се предават на РИК, съответно на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, от трима представители на СИК - председател или заместник-председател, секретар и един член - предложени от различни партии и коалиция от партии.

2. Допълнително възнаграждение по т. 2 от Решение № 2465-НС от 22 април 2013 г. се изплаща на не повече от трима представители на СИК, които са осъществили предаването на книжата на РИК и на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК.

3. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК предават на приемащия член на РИК удостоверението си за член на СИК (Приложение № 29 от изборните книжа). На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на РИК, който полага печат на РИК и  връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения