Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2569-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: брой и удостоверяване на членовете на СИК, които предават изборните книжа и материали на РИК, съответно на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 7, чл. 230, ал. 1, чл. 233 от  Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Екземплярите от протоколите и останалите книжа и материали се предават на РИК, съответно на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, от трима представители на СИК - председател или заместник-председател, секретар и един член - предложени от различни партии и коалиция от партии.

2. Допълнително възнаграждение по т. 2 от Решение № 2465-НС от 22 април 2013 г. се изплаща на не повече от трима представители на СИК, които са осъществили предаването на книжата на РИК и на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК.

3. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК предават на приемащия член на РИК удостоверението си за член на СИК (Приложение № 29 от изборните книжа). На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на РИК, който полага печат на РИК и  връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения