Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2568-МИ
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Константин Петков Малчев – представляващ МК „Патриоти за Трявна и Плачковци“, против решение № 96-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Трявна

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Константин Петков Малчев – представляващ МК „Патриоти за Трявна и Плачковци“, против решение № 96-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Трявна, с което е оставила повторно без уважение негова жалба-сигнал с вх. № 8 от 29.09.2015 г. за извършено нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК и чл. 182, ал. 1 от ИК, изразяващо се в откриване на предизборната кампания на Драгомир Николов – кандидат за кмет на община Трявна, в ГАЛЕРИЯ „Кънчо Цанев“ – общинска собственост.

Жалбата е подадена директно до Централната избирателна комисия и е постъпила с вх. № МИ-15-1231/09.10.2015 г. Обективира се оплакване за незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК – Трявна, с което сигналът е оставен отново без уважение и се иска от Централната избирателна комисия да установи извършеното нарушение и да предприеме съответните мерки към ОИК.

На Централната избирателна комисия бе предложен следният проект за решение:

„Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с оплакванията в жалбата и с обжалваното решение и след като извърши служебна проверка,намира случая за изяснен от фактическа страна.

Установи се следното.

С жалба-сигнал с вх. № 8 от 29.09.2015 г. жалбоподателят сезира ОИК-Трявна за извършено нарушение на чл. 168, ал. 3 от ИК и чл. 182, ал. 1 от ИК, изразяващо се в откриване на предизборната кампания на Драгомир Николов – кандидат за кмет на община Трявна в ГАЛЕРИЯ „Кънчо Цанев“ – общинска собственост.

Със свое решение № 92-МИ от 30.09.2015 г. ОИК – Трявна оставя жалбата-сигнал без уважение по съображения, изложени в мотивната част на решението.

Против горецитираното решение на ОИК – Трявна е подадена жалба до Централната избирателна комисия от жалбоподателя в настоящото производство с вх. № МИ-11-69/01.10.2015 г.

Централната избирателна комисия разглежда жалбата в законоустановения срок и се произнася с решение № 2465-МИ от 03.10.2015г., с което отменя изцяло решение № 92-МИ от 30.09.2015 г. ОИК – Трявна и дава указания на ОИК – Трявна да се произнесе с ново решение по подадената до нея първоначално жалба-сигнал, спазвайки указанията по тълкуване и прилагане на закона, съдържащи се в мотивната част на решението на ЦИК.

Общинската избирателна комисия – Трявна се произнася с обжалваното в настоящото производство от същия жалбоподател решение, цитирано по-горе, като отново оставя жалбата-сигнал, с която е първоначално сезирана, без уважение, въпреки дадените с решението на ЦИК указания да установи извършените нарушения на чл. 168, ал. 3 и чл. 182, ал. 1 от ИК, както от кандидата за кмет, така и от съответното длъжностно лице, допуснало провеждането на предизборното мероприятие в помещение, общинска собственост.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че обжалваното решение № 96-МИ от 07.10. 2015 г. на ОИК – Трявна е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че решението на ОИК – Трявна е правилно и законосъобразно, тъй като разпоредба на чл. 182, ал. 1 от ИК касае забраната за предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия, а не ползването на зала (галерия) – общинска собственост, за провеждане на предизборни мероприятия. Относно разпоредбата на чл. 168, ал. 3 от ИК членовете на ЦИК считат, че същата не е относима в конкретния случай, тъй като Общинският съвет – гр. Трявна, с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна не е предвидил такса за ползване на галерия „Кънчо Цанев“, преименувана „Многофункционален изложбен център“.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане  на решение по постъпилата жалба на Константин Петков Малчев – представляващ МК „Патриоти за Трявна и Плачковци, срещу решение № 96-МИ от 07.10.2015 г. на ОИК – Трявна. От присъстващите в залата 11 членове на комисия за проекта гласуваха 7 членове – Ив. Ивков, Цв. Томов, С. Солакова, М. Златарева, М. Сюлейман, Вл. Пенев и М. Мусорлиева; против проекта на решение гласуваха 4 –М. Бойкинова, И. Алексиева, Р. Сидерова и Ал. Андреев. Предвид  изложеното  и  на  основание  чл. 88, ал. 1 във връзка с

 чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения