Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2567-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: замяна в регистрирани анкетьори на „МЕДИАНА” ООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1538-НС от 08.05.2013 г. от Кольо Колев - управител на „МЕДИАНА" ООД, регистрирано с решение на ЦИК № 2492-НС от 26.04.2013 г. като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Със заявлението се иска замяна на един анкетьор на агенцията в гр. Пазарджик, поради заболяване и регистриране на нов анкетьор. Иска се в секция в гр. Лом да бъде регистриран още един анкетьор, по причина, че е възможно в последния момент да са наложи замяна. Към заявлението са приложени пълномощно от Кольо Колев в полза на Полина Костадинова Иванова с право да подаде заявлението за промяна на анкетьорите в ЦИК и оригинала на издаденото удостоверение на анкетьора, чиято замяна се иска - Ардашес Кеворк Берберян.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 21а, чл. 137, ал. 1 и чл. 137б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА като анкетьор на „МЕДИАНА" ООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., Ардашес Кеворк Берберян и анулира издаденото му удостоверение.

РЕГИСТРИРА като анкетьори на „МЕДИАНА" ООД, агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., Петър Емилов Козарев и Йордан Александров Симеонов.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения