Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2565-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 944-НС от 17.04.2013 г. на ЦИК от Павлина Кирилова Русинова - Председател на Управителния съвет на фондация „ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от 19 април 2013 г. по фирмено дело № 10828 от 2004 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Павлина Русинова, представляваща фондацията в полза на 270 (двеста и седемдесет) лица - представители на „ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА фондация „ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „ЦЕНТЪР ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Анастасия Христова Янакиева
Александър Асенов Асенов
Александър Асенов Иванов
Александър Веселинов Димитров
Анастасия Янева Камиларова
Андреян Петров Костов
Анелиа Игнатова Игнатова
Анто Вальов Василев
Антоанета Захариева Маринова
Антон Иванов Антонов
Апостол Иванов Иванов
Асен Александров Асенов
Асен Робертов Андреев
Асенка Димитрова Асенова
Ася Ангелова Георгиева
Бисер Цветанов Иванов
Бисер Якимов Ангелов
Бистра Кирилова Андреева
Божидар Веселинов Духовников
Божидар Георгиев Александров
Бойка Маринова Василева
Борис Венциславов Найденов
Борислав Димитров Борисов
Борислав Димитров Найденов
Борислав Христов Маринов
Валентин Георгиев Стайков
Валери Ангелов Благоев
Валери Първанов Димитров
Валери Тодоров Кръстев
Валя Нанкова Петкова
Ваня Александрова Иванова
Васил Любенов Онуфриев
Васил Николайчов Петров
Васил Тодоров Василев
Васил Цветанов Георгиев
Велин Хараланов Маринов
Величка Георганова Кирова
Величка Николова Хилбих
Велко Стаменов Николов
Венцислав Методиев Стефанов
Вероника Трифонова Серафимова
Веска Петкова Димитрова
Витка Иванова Петкова
Владимир Иванов Станев
Владимир Цветанов Върбанов
Вълкан Иванов Вергиев
Вълко Георгиев Камиларов
Галина Росенова Димитрова
Галина Симеонова Иванова
Ганка Колева Темелакиева
Ганчо Колев Киров
Гена Николова Петкова
Георги Антонов Алексиев
Георги Борисов Илиев
Георги Брайков Драгомиров
Георги Вълчев Парушев
Георги Ганчов Костов
Георги Ивайлов Георгиев
Георги Иринов Марков
Георги Петров Георгиев
Георги Петров Захариев
Гешо Михайлов Гергов
Гинка Александрова Монова
Григор Еленков Григоров
Гроздана Кръстева Николова
Гюлбахар Хасан Сефер
Данаил Георгиев Михайлов
Даниела Петрова Николова
Данка Стефанова Иванова
Данчо Анев Стоянов
Данчо Йорданов Панайотов
Дарина Василева Кунчева
Денислав Иванов Бранков
Денко Благоев Атанасов
Денчо Иванов Русев
Джованина Силвестрова Силвестрова
Диляна Методиева Христова
Димитър Георгиев Ников
Димитър Митков Николов
Димитър Николов Пехов
Димитър Харизанов Рачев
Добрин Евгениев Петров
Дора Христова Господинова
Евдокия Георгиева Мичева
Елза Тодорова Иванова
Емил Иванов Ангелов
Емил Петров Минев
Емил Рубенов Христов
Емил Янков Симонски
Емилия Александрова Александрова
Емилия Кольова Георгиева
Жечка Димитрова Георгиева
Живко Петров Сакаров
Замфир Филипов Замфиров
Зарко Василев Георгиев
Захари Младенов Захариев
Зехра Хюсеинова Раимова
Златка Стоянова Кузманова
Зорница Миткова Борисова
Иван Апостолов Славов
Иван Георганов Киров
Иван Георгиев Камиларов
Иван Методиев Александров
Иван Николаев Иванов
Иван Николов Бисеров
Иванка Валентинова Иванова
Иванка Павлова Желева
Иванка Печева Петрова
Иванка Стойчева Зайкова
Иванка Трифонова Панайотова
Ивелин Красимиров Илиев
Иво Веселинов Андреев
Иво Иванов Бисеров
Илия Митрев Колев
Илия Николов Атанасов
Илиян Петков Диков
Илиян Розев Илиев
Илонка Тодорова Симеонова
Ирена Тодорова Петрова
Ирина Митрева Савова
Йордан Христов Маринов
Йордан Цанов Корчев
Йорданка Иванова Асенова
Йорданка Лазарова Тодорова
Калутка Тошкова Арсова
Калчо Печев Чакъров
Катя Апостолова Христова
Катя Стоянова Николова
Кемал Рашидов Юсеинов
Кирил Атанасов Георгиев
Кирил Йорданов Иванов
Кирил Коцев Пъшов
Кирил Славчев Манолов
Кирил Тодоров Петков
Киро Стойчев Иванов
Клавдия Персиянова Каменова-Петрова
Константин Димитров Костов
Корнелия Кирилова Тодорова
Костадинка Василева Димитрова
Красимир Ангелов Ангелов
Красина Стефанова Белчина
Кремена Александрова Иванова
Кристина Бориславова Каменова
Кристиян Николаев Николов
Крум Димитров Божиков
Кръстинка Трифонова Михова
Латина Борисова Стефанова
Любомир Васков Лефтеров
Любомир Петров Горанов
Любослав Димитров Митров
Людмила Янкова Костова
Максим Благоев Марков
Мара Павлова Тонкова
Маргарита Василева Тодорова
Мариана Димитрова Георгиева
Мариана Стефанова Косева
Мариела Гоцова Иванова
Марин Ангелов Петров
Мария Стратиева Чакърова
Марчо Стойчев Киров
Мая Асенова Костова
Миглена Ангелова Иванова
Миглена Маркова Коева
Милен Георгиев Георгиев
Милушка Милушева Божинова
Минчо Алексиев Георгиев
Митко Николов Ангелов
Михаил Александров Крумов
Михаил Йорданов Димитров
Надежда Борисова Кирилова
Надежда Недялкова Атанасова
Надка Кирова Крумова
Надя Йорданова Павлова
Надя Петрова Тачева
Найден Ангелов Методиев
Наска Александрова Колева
Наталия Арсенова Филипова
Наташа Кирова Каменова-Станкова
Никола Захариев Николов
Николай Велков Димитров
Николай Димитров Пеев
Николай Жасминов Иванов
Николай Иванов Йорданов
Николина Николова Анастасова
Огнян Генчев Ничев
Павлин Димитров Вълков
Павлина Маринова Тодорова
Палма Ценова Кажелянска
Паная Иванова Бисерова
Пейчо Маринов Чакъров
Пенка Младенова Бисерова
Пенка Тимчева Пехова
Перса Филипова Каменова
Петко Александров Димитров
Петко Панов Семов
Петко Христов Кочев
Петрин Емилов Минев
Петър Благоев Марков
Петър Иванов Тодоров
Петър Тониев Методиев
Пламен Василев Иванов
Полина Василева Илиева
Радка Стаматова Кирова
Радой Величков Маринов
Райна Георгиева Михова
Райна Колева Кехайова
Рени Боянова Арсова
Речко Мустафов Ахмедов
Роберт Тихомиров Фидосиев
Розалин Спасов Нончев
Росица Райчева Танева
Румяна Андреева Богданова
Румяна Маринова Василева
Румяна Сергеева Кирилова
Сабри Салиев Салиев
Светла Борисова Димитрова
Светла Неткова Рашкова
Светлин Георгиев Гогов
Свилен Кирилов Кръстев
Севдалина Иванова Дикова
Селядин Хикмет Сервет
Силвия Богомилова Василева
Силвия Георгиева Георгиева
Славка Методиева Димитрова
Снежана Борисова Крумова
Снежана Цветанова Каменова
Станимир Тодоров Николов
Стелиан Петров Петров
Стефан Анатолиев Еленков
Стефан Богоев Богоев
Стойчо Вангелов Зерлиев
Стоян Васков Огнянов
Стоянка Кирова Камиларова
Татяна Любомирова Йосифова
Теньо Георгиев Камиларов
Теодора Георгиева Бонева
Тинка Иванова Ахчийска
Тихомир Милчев Алексиев
Тодор Борисов Атанасов
Тошко Методиев Въртинков
Трендафилка Печева Тодорова
Филип Любенов Филипов
Филип Николов Филипов
Христина Господинова Иванова
Христо Господинов Тачев
Христо Иванов Чепилев
Христо Каменов Борисов
Христо Тодоров Маринов
Христо Филипов Боянов
Цветан Борисов Каменов
Цветан Евлогиев Георгиев
Цветан Каменов Костов
Цветан Станев Станев
Цветанка Емилова Дебийски
Цветанка Иванова Еленкова
Цветелин Павлов Илиев
Цветелина Георгиева Бебова-Петрова
Цветелина Фидосова Недкова
Цвети Найденов Цветков
Юлиян Ачков Фанчов
Юлиян Кирилов Йорданов
Юри Младенов Асенов
Яворка Петрова Димитрова
Яна Емилова Цекова
Янка Кирова Камиларова
Янко Иванов Янков
Янко Методиев Асенов
Янко Цветанов Каменов
Ясен Петров Петров
Яшко Алиев Керимов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения