Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2561-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1530-НС от 08.05.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 166 (сто шестдесет и шест) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
Златка Русева Иванова
Доротея Миткова Маринова
Иван Жеков Вълев
Грозьо Минчев Славов
Румяна Янева Динева
Минчо Желев Минчев
Ваня Тодорова Стоева
Румяна Георгиева Димова
Кольо Георгиев Трендафилов
Станимир Господинов Генов
Георги Ангелов Василев
Георги Динчев Георгиев
Недко Стойков Христов
Ваня Маркова Миланова
Мариана Каменова Андонова
Антоанета Каменова Василева
Мария Иванова Петрова
Антония Иванова Атанакова-Илиева
Донка Добрева Кюприбашиева
Снежана Димитрова Кънева
Христо Траянов Кънев
Дияна Райнова Райнова
Желязка Илиева Комитова
Иванка Панова Михайлова
Станислав Веселинов Михайлов
Радослав Иванов Рачев
Игнат Великов Игнатов
Гинка Кръстева Билева
Йорданка Великова Ватева
Ценка Петрушева Денева
Колю Митев Петков
Галя Петрова Иванова
Цветана Донева Антова
Георги Ноев Христов
Явор Стоянов Георгиев
Цветанка Колева Горанова
Димитринка Любенова Драгозова
Петър Аспарухов Петков
Галя Йорданова Георгиева
Светослав Великов Георгиев
Росица Димитрова Сеизова
Цветелина Христова Георгиева
Георги Димитров Георгиев
Петко Мариев Ставрев
Руско Русанов Горанов
Ангел Иванов Ангелов
Александър Георгиев Кабакчиев
Васко Миронов Кънев
Геца Минчева Пенчева
Галина Георгиева Лазарова
Евгения Петкова Пашкунова
Иван Цветанов Петров
Камен Иванов Касабов
Любомира Любомирова Неделчева
Николай Косев Стефанов
Николай Иванакиев Борисов
Нягол Иванов Ангелов
Панайот Григоров Панайотов
Петко Ангелов Димитров
Пламена Христова Петкова
Рейхан Нежметинов Реджебов
Свилен Петров Колев
Светла Йорданова Грозева
Стайко Дачев Стайков
Цветанка Великова Синабова
Павел Руменов Атанасов
Петър Цветанов Балтиев
Адриана Здравкова Друмева
Албесна Величкова Маркова
Александър Михайлов Илиев
Валентина Георгиева Керчева
Венетка Ангелова Дончева
Галина Йорданова Савова
Геновева Петрова Божкова
Даниела Георгиева Рачева
Зорница Стефанова Капнилова
Иван Томчев Кръстев
Иванка Пенева Станева
Искра Маркова Дочева
Катя Петкова Колева
Красимир Иванов Атанасов
Любен Тодоров Ботев
Милен Евгениев Михайлов
Недялка Господинова Димова
Ованес Агоп Берберян
Пенчо Пламенов Милков
Петър Димитров Статев
Петър Цветков Атанасов
Петко Иванов Атанасов
Пламен Миленов Василев
Ралица Любомирова Капранджиева
Румен Стоянов Гиджуков
Румен Белчев Рачев
Румяна Стоянова Игнатова
Савка Николова Йорданова
Светла Димитрова Николова
Силвия Георгиева Стоянова
Станимир Найденов Дончев
Стефка Ценова Дашева
Теодор Димитров Андреев
Янка Владимирова Георгиева
Тодор Йорданов Георгиев
Пепа Ангелова Стоянова
Камен Красимиров Кънчев
Генгинар Адем Тефик
Стояна Григирова Димитрова
Илия Георгиев Илиев
Йвайло Григоров Павлов
Красимир Георгиев Цанов
Димитър Павлов христов
Димитър Александров Димитров
Александър Асенов Димитров
Ивайло Васков Иванов
Петрана Методиева Петрова
Виолета Пенкова Минковска
Мария Любенова Цонкова
Лилия Стефанова Тоткова
Цветанка Иванова Христова
Цонка Микова Ценова
Дончо Маринов Дончев
Нели Тодорова Нейкова
Александър Иванов Денов
Любомир Петров Лишковски
Маргарита Димитрова Лаковска
Цветана Кръстева Петрова
Венцислав Вутов Иванов
Павлина Вълова Величкова
Иван Петров Христов
Лиляна Александрова Иванова
Петър Стефанов Петров
Красимир Иванов Цветков
Калин Здравков Коцов
Красимир Цеков Марински
Емил Петров Стаменов
Таско Христов Тасков
Милчо Маринов Михайлов
Иван Тодоров Спасов
Цонка Евлогиева Колева
Евка Иванова Димитрова
Сашо Николов Христов
Антоанета Георгиева Иванова
Стоян Митков Русев
Пенка Димитрова Димитровска
Златка Павлова Пачункова
Емилия Любомирова Крумова
Стела Бориславова Минева
Георги Спасов Георгиев
Величко Василев Бешев
Надя Недялкова Иванова
Калин Димитров Великов
Венцислав Илиев Милушев
Павлина Борисова Антонова
Иван Димитров Марков
Ценка Драгиева Блажева
Илинка Великова Георгиева
Ергин Шукриев Дервишев
Константин Георгиев Господинов
Веселин Методиев Кирилов
Данаил Методиев Кирилов
Станчо Асенов Бенов
Даринка Стоянова Ненкова
Георги Василев Гинин
Ганка Йорданова Петрова
Албена Димитрова Стойкова
Теодора Христова Чилова
Венцеслав Василев Авксениев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения