Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2559-НР
София, 12 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2464-НР от 03.10.2015 г. на ЦИК за определяне местата, в които ще се образуват секции, и броя на секциите във всяко място при произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., изменено с Решение № 2496- НР от 05.10.2015г.

 

Постъпило е писмо с вх. № НР-04-01-46 от 09.10.2015 г. на Министерство на външните работи, с което се изпраща мотивирано предложение от Генерално консулство на Република България в Лос Анжелис с искане да се заличи място Олбани, щат Калифорния, определено за образуване на секция за гласуване в националния референдум на 25 октомври 2015 г. със съображения, изтъкнати от българската общност в района на северна Калифорния – технически затруднения и възможност българските граждани да гласуват в гр. Оукланд, Калифорния.

С оглед горното и на основание чл. 7, ал. 3, изр. 2 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, т. 17 и чл. 14, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 2464-НР от 3.10.2015 г., изменено с Решение № 2496-НР от 5.10.2015г. на ЦИК, като ЗАЛИЧАВА място Олбани, Калифорния, САЩ, за образуване на секция за гласуване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.
 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2525-МИ / 27.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 2520-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2519-МИ / 27.09.2023

    относно: определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения