Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2559-НС
София, 9 май 2013 г.

ОТНОСНО: писмо вх. № 1533-НС от 8 май 2013 г. от генералния директор на Българска национална телевизия

Постъпило е писмо с вх. № 1533-НС от 08.05.2013 г. от генералния директор на Българска национална телевизия с приложен към писмото запис на предизборен клип на КП „ГОРДA България". В писмото се изказва становище, че съдържанието на клипа противоречи на разпоредбита на чл. 134, ал. 5 от ИК, тъй като накърнява доброто име на кандидатите. Прави се искане Централната избирателна комисия да изкаже становище относно допустимостта на клипа.

Централната избирателна комисия, след като прегледа приложения към писмото на генералния директор на БНТ запис на предизборен клип на КП „ГОРДА България" констатира, че съдържанието на клипа накърнява добрите нрави и доброто име на засегнатите от клипа кандидати на друга политическа сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 във връзка с чл. 134, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приложеният към писмо с вх. № 1533-НС от 08.05.2013 г. от генералния директор на Българската национална телевизия запис на клип на КП „ГОРДА България" противоречи на разпоредбите на чл. 134, ал. 5 от ИК и не следва да бъде излъчван по БНТ.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия до Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения