Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2557-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район, срещу решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община по указания на ВАС

Въз основа на указанията, дадени с решение № 10470/09.10.2015 г. на Върховния административен съд, ІV-то отделение, постановено по адм.д. № 11601/2015 г., с което е прогласена нищожността на Решение № 2501/05.10.2015 г. на ЦИК, комисията разглежда повторно жалба с вх. № МИ-12-28/03.10.2015 г. от Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район, срещу решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с което се отказва регистрацията на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО.
На 03.10.2015 г. към вх. № МИ-12-28/03.10.2015 г. ОИК – Столична община, е изпратила оригинала на жалбата, свое решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. и становище, с което се обосновава виждането, че документите на инициативния комитет за регистрацията на кандидата са били представени извън срока за регистрация на кандидати, което е било видно от Решение № 2446-МИ от 1 октомври 2015 г. на ЦИК. Твърди се, че към 18,00 ч. на 22.09.2015 г. в ОИК не са постъпили надлежни документи, поради което регистрацията на този кандидат би довела до нарушение на разпоредбите на ИК относно сроковете за регистрация на кандидатите. Към същия входящ номер с дата 04.10.2015 г. ОИК – Столична община е изпратила поисканите с изх. № МИ-07-17 от 01.10.2015 г. на ЦИК документи на инициативния комитет относно регистрацията на кандидата. Към писмото, пристигнало по имейл, са приложени копия от искането на ЦИК, молба, вх. № МИ-12-27/01.10.2015 г., предложение на инициативния комитет за регистрация на независим кандидат, заявление (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) и декларации (приложения № 63-МИ и № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата Светослав Иванов Митрев, както и копие от Решение № 2446-МИ от 1 октомври 2015 г. на ЦИК. Приложено е и копие от страницата от регистъра на кандидатите за кмет на район с вх. № 492/02.10.2015 г., 10,50 ч., на която са описани подадените документи, и забележка, че представляващият инициативният комитет не се явява лично, документите са представени от ЦИК. Прилага се и писмо изх. № МИ-15-1153/03.10.2015 г. на ЦИК до ОИК – Столична община.

В жалбата се прави оплакване, че отказът за регистрация е незаконосъобразен, тъй като ОИК е преустановила да приема документи за регистрация на кандидати в 17,00 ч. на 22 септември 2015 г. вместо в 18,00 ч., както изрично е прието с Решение № 2206-МИ от 15.09.2015 г. на ЦИК. Твърди се, че решението противоречи на Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК, тъй като книжата, които са били в наличност към 17,00 ч. на 22.09.2015 г., е следвало да бъдат описани в регистъра на ОИК – Столична община, и ако дежурното лице е констатирало нередовности, да даде срок до 18,00 ч. на същата дата за отстраняването им.
Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество е основателна. Действително ОИК – Столична община, не е описала в регистъра наличните документи към 17,00 ч. на 22.09.2015 г., а видно от документите, приложени към първоначалната жалба на лицето от 23.09.2015 г. действително ОИК – Столична община, е прекратила да приема книжа към 17,00 ч., като е дала обяснение, че това е определено с нейно решение работно време на ОИК и нейното решение не е било обжалвано. Видно от приложените от ОИК – Столична община, документи по регистрацията – копие от регистъра на кандидатите за кмет на район, се установява, че документите са били вписани в регистъра едва на 1 октомври 2015 г., когато ЦИК ги е изпратила след постановяване на свое Решение № 2446-МИ от 1 октомври 2015 г. в изпълнение на решение № 10106 от 1 октомври 2015 г. по адм.д. № 11187/2015 г. на Върховния административен съд.

Отказът за регистрация е незаконосъобразен, тъй като ОИК е преустановила да приема документи за регистрация на кандидати в 17,00 ч. на 22 септември 2015 г. вместо в 18,00 ч., както изрично е прието с Решение № 2206-МИ от 15.09.2015 г. на ЦИК за приемане на Методическите указания на ЦИК, раздел VІ. На второ място, необходимите документи, които се изискват съгласно Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. за регистрацията на кандидат за кмет на район, са налице – описани са в цитирания по-горе регистър на кандидатите за кмет на район.
С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с което е отказана регистрацията на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО.

ВРЪЩА на ОИК – Столична община преписката на Инициативен комитет за регистрацията на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО за произнасяне съгласно мотивите на това решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения