Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2555-ПВР/МИ
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Трън, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 347 от 27.03.2013 г. от Кристина Тодорова Григорова с молба за освобождаване от длъжността член на ОИК - Трън, и предложение от Иво Данаилов Петров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" -Перник, за промяна в ОИК - Трън. Предлага се на мястото на Кристина Тодорова Григорова да бъде назначен Тодор Красимиров Исаев. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Тодор Красимиров Исаев; пълномощно в полза на Иво Данаилов Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Трън, област Перник, Кристина Тодорова Григорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Трън, област Перник, Тодор Красимиров Исаев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения