Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2549-НС
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: попълване и промени в състави на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., назначени с Решение № 2540-НС от 6 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № 1503-НС от 08.05.2013 г. във връзка с писмо с вх. № 1461-НС от 06.05.2013 г. от МВнР и писмо с вх. № 1445-НС от 04.05.2013 г. от ПП „ГЕРБ" за промени в съставите на СИК извън страната, назначени с Решение № 2540-НС от 6 май 2013 г. на ЦИК. Към писмото е приложено предложение от ПП „АТАКА" за попълване състави на СИК.

Постъпилото писмо е в срока по чл. 37, ал. 13 от ИК и следва да бъде уважено.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 37, ал. 12 и 13 и чл. 38 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОСВОБОЖДАВА от съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. От секционна избирателна комисия № 320700008, Белгия, Антверпен, Дончо Илиев Миленов, ЕГН ..., като председател, и Върбинка Върбанова Бахчеванова, ЕГН ..., като член.
 2. От секционна избирателна комисия № 321100031, Гърция, Родос, Кольо Колев Нанков, ЕГН ..., като секретар.
 3. От секционна избирателна комисия № 321600041, Испания, Алкала де Енарес, Снежина Иванова Кянова, ЕГН ..., като член.
 4. От секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона, Нели Иванова Делевска, ЕГН ..., като секретар, и Полина Венкова Иванова, ЕГН ..., като член.
 5. От секционна избирателна комисия № 321600045, Испания, Валенсия, Десислава Николаева Стоянова, ЕГН ..., като секретар.
 6. От секционна избирателна комисия № 321600051, Испания, Колядо Вилялба, Величка Василева Дончева, ЕГН ..., като председател.
 7. От секционна избирателна комисия № 321900070, Канада, Монреал, Лъчезар Георгиев Везенков, ЕГН ..., като член.
 8. От секционна избирателна комисия № 322400082, Косово, Прищина, Иво Викторов Андонов, ЕГН ..., като секретар, и Атанас Димитров Михнев, ЕГН ..., като член.
 9. От секционна избирателна комисия № 322800087, Македония, Скопие, Елена Серафимова Александрова, ЕГН ..., като председател, и Биляна Иванова Тодорова, ЕГН ..., като член.
 10. От секционна избирателна комисия № 324700199, Турция, Чорлу 4, Боряна Василева Велева, ЕГН ..., като заместник-председател.
 11. От секционна избирателна комисия № 325000206, Финландия, Хелзинки, Димитър Стоянов Димитров, ЕГН ..., като член.
 12. От секционна избирателна комисия № 325100211, ФР Германия, Хамбург, Петко Дамянов Гуглев, ЕГН ..., като заместник-председател.
 13. От секционна избирателна комисия № 321700065, Италия, Милано, Рашко Любомиров Рашков, ЕГН ..., като член.
 14. От секционна избирателна комисия № 321700067, Италия, Рим, Елина Боянова Петрова, ЕГН ..., като член.
 15. От секционна избирателна комисия № 32142700113, САЩ, Чикаго, Златка Петрова Галунска, ЕГН ..., като член.
 16. От секционна избирателна комисия № 324800204, Украйна Киев, Павел Танев Страхилов, ЕГН ..., като член.
 17. От секционна избирателна комисия № 325200216, Франция, Ница, Нико Венцислав Алексиев, ЕГН ..., като член.
 18. От секционна избирателна комисия № 325200212, Франция, Бордо, Катя Стоянова Иванова, ЕГН ..., като член.
 19. От секционна избирателна комисия № 321100033, Гърция, Солун, Ася Василева Борисова-Мераки, ЕГН ..., като член.

І. НАЗНАЧАВА в съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., лицата, както следва:

 1. В секционна избирателна комисия № 320700008, Белгия, Антверпен, Диляна Ивайлова Славкова, ЕГН ..., за председател, и София Юлиянова Цветкова, ЕГН ..., за член.
 2. В секционна избирателна комисия № 321100031, Гърция, Родос, Йоана Колева Цанкова, ЕГН .., за секретар.
 3. В секционна избирателна комисия № 321600041, Испания, Алкала де Енарес, Николай Здравков Захариев, ЕГН ..., за член.
 4. В секционна избирателна комисия № 321600043, Испания, Барселона, Паола Любомирова Петкова, ЕГН ..., за секретар, и Денчо Милков Гугутков, ЕГН ..., за член.
 5. В секционна избирателна комисия № 321600045, Испания, Валенсия, Цветана Иванова Ангелова за секретар.
 6. В секционна избирателна комисия № 321600051, Испания, Колядо Вилялба, Анелия Георгиева Атанасова, ЕГН ..., за председател.
 7. В секционна избирателна комисия № 321900070, Канада, Монреал, Цонка Миткова Панова, ЕГН ..., за член.
 8. В секционна избирателна комисия № 322400082, Косово, Прищина, Елена Розенова Ефтимова, ЕГН ..., за секретар, и Илка Стоянова Стоева, ЕГН ..., за член.
 9. В секционна избирателна комисия № 322800087, Македония, Скопие, Албена Ангелова Рядкова, ЕГН ..., за председател, и Иво Томов Илиев, ЕГН ..., за член.
 10. В секционна избирателна комисия № 324700199, Турция, Чорлу 4, Гюнер Хюсню Садула, ЕГН ..., за заместник-председател.
 11. В секционна избирателна комисия № 325000206, Финландия, Хелзинки, Алек Методиев Каленски, ЕГН ..., за член.
 12. В секционна избирателна комисия № 325100211, ФР Германия, Хамбург, Ивана Георгиева Димитрова, ЕГН ..., за заместник-председател.
 13. В секционна избирателна комисия № 321700065, Италия, Милано, Дарина Пламенова Манолова, ЕГН ..., за член.
 14. В секционна избирателна комисия № 321700067, Италия, Рим, Николай Стоянов Христов, ЕГН ..., за член.
 15. В секционна избирателна комисия № 32142700113, САЩ, Чикаго, Петя Георгиева Иванова, ЕГН ..., за член.
 16. В секционна избирателна комисия № 324800204, Украйна Киев, Лидия Димитрова Бурлакова, ЕГН ..., за член.
 17. В секционна избирателна комисия № 325200216, Франция, Ница, Анета Пламенова Иванова, ЕГН ..., за член.
 18. В секционна избирателна комисия № 325200212, Франция, Бордо, Снежанка Маркова Крюшон, ЕГН ..., за член.
 19. В секционна избирателна комисия № 321100033, Гърция, Солун, Йордан Викторов Христов, ЕГН ..., за член.
 20. В секционна избирателна комисия № 324700154, Турция, Измир 2, Ивелина Йорданова Николова, ЕГН ..., за заместник-председател.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2577-МИ / 03.10.2023

  относно: жалба от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем

 • № 2575-МИ / 03.10.2023

  относно: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б И П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово

 • № 2574-МИ / 02.10.2023

  относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

 • всички решения