Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2548-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Александър Николаев Сабанов срещу решение № 222-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1219/08.10.2015 г. от Александър Николаев Сабанов срещу решение № 222-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра, в която се прави оплакване, че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Прави се искане да бъде отменено изцяло обжалваното решение.
Към жалбата се прилага снимка на плакати на кандидата за кмет на община Силистра от ПП „АВВ“ Ростислав Павлов и на листата с кандидати за общински съветници от ПП „АБВ“, както и сигнал от Александър Сабанов от 5 октомври 2015 г. и обжалваното решение № 222-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра. Твърди се, че плакатът не отговаря на изискванията на чл. 183, ал. 1 от ИК, тъй като надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от 10 %.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.
От приложения към преписката на ОИК – Силистра, протокол на определената с решение на ОИК комисия в състав от четирима от членовете й се вижда, че на територията на гр. Силистра не е установено наличието на плакати на ПП „АБВ“.

На приложените към преписката плакати надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ действително заема по-малко от 10 % от площта на плакатите, но доколкото към момента на проверката, извършена от ОИК, 16,35 ч. на 5 октомври 2015 г., не е установено наличието на тези плакати, жалбата се явява неоснователна. Атакуваното с нея решение е правилно, обосновано и законосъобразно.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александър Николаев Сабанов срещу решение № 222-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения