Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2546-НС
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1492-НС от 07.05.2013 г. на ЦИК от Галина Рангелова Асенова - упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2401-НС от 09.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: заверено копие от пълномощно от Председателя на УС на сдружението Катя Келевска и полза на Галина Асенова, пълномощно от Галина Асенова, изпълнителен директор и пълномощник в полза на 222 (двеста двадесет и две) лица - упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:

 

 

Име, презиме, фамилия
Благослав Стефанов Георгиев
Панка Костадинова Георгиева
Камелия Пламенова Тенева
Теодора Стоянова Божинова
Татяна Тодорова Хаджиангелова
Таня Костадинова Божинова
Костадин Димитров Панайотов
Георги Николаев Николов
Петьо Димитров Тодоров
Кирилка Георгиева Делчева
Любомира Георгиева Кирякова
Станислав Недялков Табаков
Христо Вълчев Трендафилов
Кадрие Сюлейман Мухарем
Тодор Василев Тодоров
Иван Господинов Делчев
Станимир Александров Алексиев
Милко Георгиев Петров
Анна Славова Жекова
Недялко Славчев Костов
Гергана Петрова Костова
Николай Петров Бакалов
Таня Георгиева Бакалова
Живко Недялков Иванов
Живко Красимиров Тодоров
Кирил Димитров Канев
Стайка Николова Латинова
Стоянка Янчева Георгиева
Петя Савова Чилингирова
Калина Начева Чилингирова
Маринка Карева Боева
Светла Георгиева Димитрова
Иван Пашинов Стайков
Величка Петрова Ангелова
Йордан Митков Митев
Теньо Кленков Колев
Тенчо Стоянов Райков
Анета Цветкова Апостолова
Валентин Тодоров Апостолов
Ивелина Славова Георгиева
Дженка Георгиева Сиванова
Добринка Недялкова Тенева
Галина Любомирова Гочева
Николай Иванов Николов
Иван Николов Иванов
Мирослав Иванов Николов
Димитър Христов Караиванов
Петьо Красимиров Николов
Емил Николов Николов
Деяна Гинчева Ванчева
Стоян Здравчев Стоянов
Иван Димитров Делииванов
Боряна Бисерова Папазова
Величка Стоянова Стойкова
Анка Тодорова Василева
Стефан Василев Василев
Тодор Желязков Драганов
Валентин Цонев Цонев
Спаска Иванова Христозова
Цоньо Върбанов Цонев
Веска Николова Топалова
Елена Атанасова Генова
Петър Павлов Павлов
Гено Иванов Генов
Павел Петров Павлов
Пенка Вълчанова Делчева
Калина Петева Чанева
Кера Венкова Чанева
Рашко Емилов Конарчев
Асен Стоянов Чавдаров
Златан Веселинов Хинков
Йордан Стойчев Кузев
Радослав Христов Банев
Петьо Вълчанов Чанев
Спас Николов Димов
Николай Спасов Димов
Васил Павлов Маратилов
Драгомир Василев Маратилов
Христо Димитров Русев
Иван Минчев Минчев
Димитър Стойчев Колев
Петър Георгиев Балтов
Бойка Христова Костова
Николай Димитров Терзиев
Билен Ахмедова Мехмедова
Евгения Петрова Дякова
Асен Валентинов Хусков
Диана Ванчева Станчева
Християна Иванова Христова
Любомир Красимиров Иванов
Радослав Ангелов Мичев
Веселин Тодоров Желев
Христина Владимирова Петрова
Донка Тодорова Тодорова
Иван Стоянов Грудев
Николина Георгиева Христова
Николай Атанасов Христов
Галина Милчева Малчева
Златимира Георгиева Митрева
Митко Атанасов Митрев
Янка Русева Маврова
Димитър Милев Байгънов
Янка Керезова Байгънова
Елена Красимирова Кирилова
Димка Ванчева Георгиева
Недялка Иванова Костадинова
Димитър Георгиев Костадинов
Кремена Миткова Митрева
Митю Василев Петков
Атанаска Димитрова Василева
Васил Тодоров Василев
Марийка Георгиева Стратиева
Страти Василев Стратиев
Тенчо Владимиров Бояджиев
Кичка Борисова Петрова
Петър Ангелов Венков
Дорина Иванова Венкова
Димитър Манолов Манолов
Детелина Николова Манолова
Недялка Димитрова Янкова
Златко Божидаров Казанджиев
Ивелина Димитрова Ватева
Иван Митев Василев
Георги Стойков Ангелов
Тодор Симеонов Симеонов
Младен Стайков Колев
Светослав Младенов Стайков
Антоанета Иванова Панева
Жулиета Петрова Иванова
Иво Георгиев Иванов
Радка Русева Петкова
Милена Венелинова Петкова
Наталия Маринова Йоакимова
Миглена Маринова Йоакимова
Марин Петров Йоакимов
Стефан Митков Димитров
Митко Младенов Димитров
Катя Генева Делчева
Руси Гочев Тончев
Бонка Иванова Тончева
Антон Стоянов Стефанов
Генчо Делчев Делчев
Николай Славов Монев
Моню Делчев Монев
Николинка Тенева Монева
Слави Монев Делчев
Пенка Делчева Тонева
Елеонора Милчова Ушатова
Антон Пейчев Панев
Пламен Иванов Христов
Николай Иванов Христов
Петър Иванов Тенев
Иван Тенев Иванов
Марийка Тонева Иванова
Иванка Георгиева Митева
Искра Бонева Иванова
Надежда Янкова Петрова
Марияна Георгиева Грозева
Милена Петкова Ефтимова
Стефка Димитрова Жекова
Тенчо Иванов Тенев
Нина Райкова Костадинова
Невянка Нанева Иванова
Валери Жеков Жеков
Николай Николов Казаков
Димитър Бойков Ставрев
Павел Стоянов Иванов
Кирилка Иванова Иванова
Светозар Павлов Иванов
Недялко Радев Костадинов
Станимир Стефанов Евтимов
Иван Стоянов Иванов
Пламена Стоилова Велева
Иван Данчев Русев
Данчо Иванов Русев
Красимир Делчев Делчев
Наталия Павлова Евтимова
Антоанета Евстатиева Станева
Мирослав Серьожев Милков
Виолета Паскова Иванова-Вълчева
Михаела Цветанова Стоянова
Ива Миткова Кънева
Мая Симеонова Горянова
Петър Димитров Статев
Димитър Георгиев Костов
Емануил Георгиев Карайотов
Иван Тодоров Тодоров
Георги Иванов Иванов
Николай Димитров Петров
Сузана Ангелова Димитрова
Бойко Емилов Богданов
Владимир Валентинов Буковски
Божидар Руменов Атанасов
Елка Иванова Граменова
Даниела Томова Коцева
Огнян Петков Янков
Светла Савова Петришка
Петър Хрусафов Тодоров
Мирослав Алексиев Милков
Яна Данаилова Бозушка
Татяна Димитрова Василева
Лилия Александрова Великова
Чавдар Красимиров Йовчев
Светослав Славов Стоянов
Корнелия Любомирова Романова
Светослав Стефанов Пенев
Ангел Бориславов Латинчев
Калин Симеонов Ташев
Венелин Евгениев Бояджиев
Андрей Венциславов Мирчев
Димитър Севдалинов Събев
Георги Христов Москов
Василка Георгиева Карагеоргиева
Илия Тенчев Илиев
Мария Димитрова Томева
Румен Бойков Русев
Полина Николова Муравецка
Васил Ламбов Петров
Анелия Сашева Ангелова
Кристина Атанасова Георгиева
Недялко Панков Новаков
Кристиян Кристиянов Галев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения