Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2545-НС
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1490-НС от 07.05.2013 г. на ЦИК от Пройчо Караиванов - Председател на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2488-НС от 26.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Пройчо Караиванов, представляващ сдружението в полза на  8 (осем) лица - упълномощени представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", както следва:

 1. Лилия Петрова Паси, ЕГН ...
 2. Гергана Христова Паси, ЕГН ...
 3. Исак Соломон Паси, ЕГН ...
 4. Мая Иванова Костадинова, ЕГН ...
 5. Ангел Георгиев Марджев, ЕГН ...
 6. Златка Петкова Сярова, ЕГН ...
 7. Христо Георгиев Калайджиев, ЕГН ...
 8. Теодоси Ценков Петров, ЕГН ....

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

  относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения