Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2545-НС
София, 8 май 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1490-НС от 07.05.2013 г. на ЦИК от Пройчо Караиванов - Председател на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2488-НС от 26.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Пройчо Караиванов, представляващ сдружението в полза на  8 (осем) лица - упълномощени представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", както следва:

 1. Лилия Петрова Паси, ЕГН ...
 2. Гергана Христова Паси, ЕГН ...
 3. Исак Соломон Паси, ЕГН ...
 4. Мая Иванова Костадинова, ЕГН ...
 5. Ангел Георгиев Марджев, ЕГН ...
 6. Златка Петкова Сярова, ЕГН ...
 7. Христо Георгиев Калайджиев, ЕГН ...
 8. Теодоси Ценков Петров, ЕГН ....

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2488-МИ / 21.09.2023

  относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

 • № 2487-МИ / 21.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

 • № 2486-МИ / 21.09.2023

  относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

 • всички решения